Verbos‎ > ‎

DESEAR (incluso sexualmente) - LUJURIAR - ANSIAR - LAJMOD - JAMAD - לחמוד - חמד

DESEAR (incluso sexualmente) - LUJURIAR - ANSIAR

TO COVET (literary)
CONJUGACIÓN PA'AL
RAÍZ חמד
INFINITIVO LAJMOD לַחְמֹד לחמוד
PASADO (3ª pers. masc. sing.) JAMAD חָמַד חמד

PRESENTE - PARTICIPIO IMPERATIVO
masc. sing. fem. sing. masc. pl. fem. pl. a hombre a mujer a hombres y mujeres
חוֹמֵד חוֹמֶדֶת חוֹמְדִים חוֹמְדוֹת חֲמֹד חִמְדִי חִמְדוּ
חומד חומדת חומדים חומדות חמוד חמדי חמדו
JOMED JOMÉDET JOMDIM JOMDOT JAMOD JIMDÍ JIMDÚ
ּ
                                                     PASADO
Yo Tú (masc.) Tú (fem.) Él / Ello Ella Nosotros (as) Vosotros Vosotras Ellos (as)
חָמַדְתִּי חָמַדְתָּ חָמַדְתְּ חָמַד חָמְדָה חָמַדְנוּ חָמַדְתֶּם חָמַדְתֶּן חָמְדוּ
חמדתי חמדת חמדת חמד חמדה חמדנו חמדתם חמדתן חמדו
JAMADETI JAMADETA JAMADET JAMAD JAMDAH JAMADENU JAMÁDETEM* JAMADETEN* JAMDÚ
* COLOQUIALMENTE, LAS 2ª PERSONAS DEL PLURAL DEL PASADO SE PRONUNCIAN COMO PALABRAS GRAVES, PERO FORMALMENTE SON AGUDAS, CON EL ACENTO EN ÉM Y ÉN, RESPECTIVAMENTE; ASÍ, FORMALMENTE SE DIRÍAN JAMADETÉM (חֲמַדְתֶּם) Y JAMADETÉN (חֲמַדְתֶּן), RESPECTIVAMENTE.

FUTURO
Yo Tú (masc.) Tú (fem.) Él / Ello Ella Nosotros (as) Vosotros (as) Ellos (as)
אֶחְמֹד תַּחְמֹד תַּחְמְדִי יַחְמֹד תַּחְמֹד נַחְמֹד תַּחְמְדוּ יַחְמְדוּ
אחמוד תחמוד תחמדי יחמוד תחמוד נחמוד תחמדו יחמדו
EJMOD TAJMOD TAJMEDÍ IAJMOD TAJMOD NAJMOD TAJMEDÚ IAJMEDÚ

Coloquialmente, también suele usarse como IMPERATIVO la 2ª persona del FUTURO, singular y plural, e incluso, como en español, el INFINITIVO ('niños, a correr') (más aquí).
Las tildes de la transliteración siguen las reglas del español; cuando excepcionalmente no lo hacen, marco el acento poniendo la letra en rojo en vez de azul.
No dudes en señalarme las erratas y los errores, te lo agradeceré: envíame un correo.

Voces y Frases relacionadas

Deseo, Lujuria, Tesoro, Cosa preciosa / Deseo de...

חֶמְדָּה חֶמְדַּת
חמדה חמדת
JEMDAH JEMDAT
 • JEMDAT, DESEO DE, ES LA FORMA COMPUESTA DE JEMDAH, DESEO

Bonito, Agradable, Amable, Precioso

נֶחְמָד
נחמד
NEJMAD

Querida (coloquial)

חֹמֶד
חומד
JOMED

Gracia, Encanto, Belleza / Delicioso, Agradable (coloquial)

חֶמֶד
חמד
JÉMED

Precioso, Tesoro, Bonito, Guapo, Mono, Dulce (término amable o irónico o agresivo, según el tono usado, más que literal) (masc.) / (fem.) (sustantivo)

חָמוּד חֲמוּדָה
חמוד חמודה
JAMUD JAMUDAH

Precioso, Tesoro, Bonito, Guapo, Mono, Dulce (a hombre) / Bonita... (a mujer) (adjetivo)

חֲמוּדִי חֲמוּדַתִי
חמודי חמודתי
JAMUDÍ JAMUDATÍ

Bromear - To jest, To joke

לִצְחֹק לָצוֹן
לצחוק לצון
LITZJOQ LATZÓN

 • HACIENDO UN JUEGO DE PALABRAS CON TZAJAQNU Y JAMADNU Y PARAFRASEANDO EL MODISMO LITZJOQ LATZÓN, ASÍ USA ESTE LA ACADEMIA DE LA LENGUA HEBREA EN ESTE TUIT :
  • LAKOL MI SHEDAAG: HAIOM 1 BEAPRIL, VERAQ JAMADNU LATZÓN (לַכֹּל מִי שֶׁדָּאַג: הַיוֹם 1 בְּאַפְּרִיל, וְרק חָמַדְנוּ לָצוֹן - לכל מי שדאג: היום 1 באפריל, ורק חמדנו לצון) A QUIENQUIERA QUE LE INTERESE (SE PREOCUPE): HOY ES 1 DE ABRIL (DÍA DE LOS INOCENTES), Y SOLO ANSIÁBAMOS BROMEAR
   • LAKOL (לַכֹּל - לכל) A TODOS - A TODO - A QUIENQUIERA - DE TODO, QUE ES UNA CONTRACCIÓN DE:
     • LE (לְ - לA - HACIA - PARA - CON - SEGÚN
     • KOL (כֹּל - כולTODO - TODA - TODOS - TODAS - CUALQUIERA - CUALESQUIERA / CADA - CADA UNO
   • MI (מִי - מי) QUIEN - QUIÉN
   • SHE (שְׁ - שQUE
   • DAAG (דָּאַג - דאג(ÉL) SE PREOCUPÓ, ES LA 3ª PERSONA MASCULINO SINGULAR DEL PASADO DEL VERBO LIDOG (לִדְאֹג) PREOCUPARSE - INQUIETARSE / OCUPARSE DE - ATENDER A - CUIDAR DE - TRATAR A (alguien)
   • HA (הַ - הEL - LA - LO - LOS - LAS
   • IOM (יוֹם - יום) DÍA
   • BE (בְּ - בEN - POR - CON - HACIA (y otras cosas)
   • APRIL (אַפְּרִיל - אפריל) ABRIL
   • VE (וְ - וY
   • RAQ (רַק - רקSOLO - JUSTO / SOLO QUE - SALVO QUE (coloquial)
    • NO CONFUNDIR CON ROQ (רֹק - רוקSALIVA
   • JAMADNU (חָמַדְנוּ - חמדנוANSIÁBAMOS, ES LA 1ª PERSONA PLURAL DEL PASADO DEL VERBO LAJMOD (לַחְמֹד - לחמודDESEAR (incluso sexualmente) - LUJURIAR - ANSIAR
    • TZAJAQNU (צָחַקְנוּ - צָחַקְנוּBROMEÁBAMOS, ES LA 1ª PERSONA PLURAL DEL PASADO DEL VERBO LITZJOQ (לִצְחֹק - לצחוקREÍR - REÍRSE / BROMEAR - BURLARSE - CHANCEARSE - REÍRSE DE - MOFARSE - CARCAJEAR
   • LATZÓN (לָצוֹן - לצוןBROMA - CHANZA - GUASA - PAYASADA - (acción de) BROMEAR - GUASEARSE - HACER EL PAYASO
  • EN SU TUIT, LA ACADEMIA DE LA LENGUA HEBREA ESCRIBÍA UNA INOCENTADA PROPIA DEL DÍA DE LOS SANTOS INOCENTES (EN ISRAEL EL 1 DE ABRIL, COMO EN EL MUNDO ANGLOSAJÓN) POR LA QUE ANUNCIABA (EN BROMA CLARO ESTÁ) COMO ALGO JAM MEHATANUR (חַם מֵהַתַּנּוּר - חם מהתנור) RECIÉN SALIDO DEL HORNO - NOVEDAD (VER LA IMAGEN), QUE HABÍA DECIDIDO USAR SOLO CINCO NIQUD PARA IDENTIFICAR LAS VOCALES HEBREAS (RECONOCIENDO ASÍ LO QUE LA MAYORÍA DE LOS ISRAELÍES HACEN HABITUALMENTE, POR MÁS QUE LA ACADEMIA SE RESISTA)

Más sobre los usos de JAMUD y sus derivados

Más sobre los usos de JAMUD y sus derivados, a partir de un podcast, en inglés, de Guy Sharett, TLV1

Precioso, Tesoro, Bonito, Mono, Guapo, Dulce (amable o agresivo, según el tono usado, más que literal) (masc.) / (fem.) Jamud / Jamudah חמוד / חמודה
Desear (incluso sexualmente), Lujuriar Lajmod לחמוד
Alabado sea el Señor Aljamdulilah (árabe) אלחמדוללה – الحمد لله
Alabar Jamd (árabe) حمد
Que tengas muchos hijos preciosos Sheihiú lejá malé ieladim jamudim שיהיו לך מלא ילדים חמודים
¿Qué hay de tí, Qué te cuentas preciosa? Mah qarah laj, jamudah? מה קרה לך, חמודה?
Jamúdi (apódo diminutivo-amable de los nombres árabes Mujamad, Ajmad y Majmud) Jamúdi (árabe) חמודי
Precioso, Tesoro, Bonito, Mono, Guapo, Dulce (a hombre), Bonita... (a mujer) Jamudí (masc.), Jamudatí (fem) חמודי / חמודית
Me dicen que soy 'Precioso, Simpático' (no se sabe si es guapo de verdad o que no lo es pero es simpático o agradable o no se sabe que otra cosa decir) Omrim li sheaní jamud אומרים לי שאני חמוד
Estado 'Precioso' (en Facebook) Status jamud סטטוס חמוד
Canción preciosa Shir jamud שיר חמוד
Perro delicioso, precioso Lélev jamud כלב חמוד
Niño precioso en la clase Ieled jamud bakitah ילד חמוד בכיתה
Qué mono es Justin Bieber Eizeh jamud Justin Bieber איזה חמוד ג’סטין ביבר

Más sobre los usos de NEJMAD y sus derivados

Más sobre los usos de NEJMAD y sus derivados, a partir de un podcast, en inglés, de Guy Sharett, TLV1

Bonito, Agradable, Amable, Precioso Nejmad נחמד
Precioso, Tesoro, Bonito, Guapo, Mono, Dulce (amable o irónico o agresivo, según el tono usado, más que literal) (masc.) / (fem.) Jamud / Jamudah חמוד / חמודה
Desear (incluso sexualmente), Lujuriar Lajmod לחמוד
Fue realmente agradable Haiah mamash nejmad היה ממש נחמד
Conocí a alguien verdaderamente agradable, simpático... (pero no fantástico, espectacular, super atractivo...) Hikarti mishehú mamash nejmad הכרתי מישהו ממש נחמד
Se te ve bien, Tienes un aspecto agradable, Tienes buena pinta Atah nireh nejmad אתה נראה נחמד
¿Qué pretende (ell)? ¿Qué intención tiene? ¿Cuáles son sus intenciones? Mah ha-kavanah shelah? מה הכוונה שלה?
¿Intentaba ligar conmigo el enfermero de la clínica o solo pretendía ser amable? Aj be-qupat jolim nisah lehatjil ití o she-hu stam haiah nejmad? אח בקופת חולים ניסה להתחיל איתי או שהוא סתם היה נחמד?
¿Cómo puedo saber si solo es amable o está intersado en mí? Éij ladá'at im hu stam nejmad o ba-qet'á? איך לדעת אם הוא סתם נחמד או בקטע?
Alrededores bonitos, Barrio agradable Svivah nejmadah סביבה נחמדה
¿Con quienes somos amables (niños)? Solo con tíos y tías El mi hainu nejmadim? Raq le-dodim ule-dodot אל מי היינו נחמדים? רק לדודים ולדודות
Ser amable con Lihiot nejmad el להיות נחמד אל
Él no se porta bien con ella, no es amable con ella, no se lo monta bonito con ella Hu lo nejmad elehá הוא לא נחמד אליה
¿Por qué no eres amable con él? Lámah atah lo nejmad elav? למה אתה לא נחמד אליו?
Mi querido amigo Javerí haiaqar חברי היקר
No son buenas personas, no son tipos amables Hem einam bajurim nejmadim הם אינם בחורים נחמדים
No son amables, No son buena gente... Hem lo nejmadim הם לא נחמדים
Las Panteras Negras (o Los Panteras Negras) Ha-panterim ha-shjorim הפנתרים השחורים
Mariposa preciosa Parpar nejmad פרפר נחמד
Amabilidad Nejmadut נחמדוּת
Lo dijo de buena manera, Lo dijo de manera amable, Lo dijo en el buen sentido Hu amar et zeh be-nejmadut הוא אמר את זה בנחמדות
Mandé un mensaje bonito (con amabilidad, amablemente) a mi ex Shalajti hoda’á be-nejmadut la-ex shelí שלחתי הודעה בנחמדות לאקס שלי
Ser artificialmente amable, 'demasiado' amable Lehitnajmed להתנחמד
Intento (Intentas, Intenta, ella) ser amable, 'demasiado' amable Mitnajmédet מתנחמדת

Verbos relacionados

LEHITNAJMED - לְהִתְנַחְמֵד - SER AGRADABLE ARTFICIOSAMENTE - SER AMABLE ARTIFICIOSAMENTE - SER 'DEMASIADO' AGRADABLE o AMABLE (para ser real)

LAJPOTZ - לַחְפֹּץ - DESEAR - ESTAR INTERESADO (en algo)

LIRTZOT - לִרְצוֹתQUERER - DESEAR (algo)

LEVAQESH - לְבַקֵשׁ PEDIR / REQUERIR / DEMANDAR / (florido) QUERER (algo) ANTOJARSE (tener un antojo) / (literario) BUSCAR

LEEHOV - לֶאֱהֹב - AMAR / QUERER / GUSTAR

LEHITAHEV - לְהִתְאַהֵב - ENAMORARSE DE

LEAVOT - לְאַוּוֹת - DESEAR - QUERER (florido y arcaico)

LEHITAVOT - לְהִתְאַוּוֹת - DESEAR INTENSAMENTE - LUJURIAR - DESEAR CON LUJURIA (literario)

Mas sobre los verbos hebreos

Listado Completo de verbos

Ver más sobre los IMPERATIVOS aquí.
Para saber más sobre el uso del PRESENTE ver aquí.
Para saber más sobre el uso del FUTURO hebreo ver aquí.
Para saber más sobre el uso del INFINITIVO ver aquí.
Sobre los pronombres y los sufijos pronominales en los verbos ver aquí.
Para saber más sobre los 7 tipos de Construcciones verbales hebreas ver aquí.
Sobre las reglas de TRANSLITERACIÓN seguidas ver aquí.
Sobre la acentuación en los verbos ver aquí.
Sobre los cambios de vocales que ocurren ver aquí.