Verbos‎ > ‎

DEJAR EN PAZ - PERMITIR / DEJAR DESCANSAR (literario) - LEHANÍAJ - HENÍAJ - להניח - הניח

DEJAR EN PAZ - PERMITIR / DEJAR DESCANSAR (literario)

TO LEAVE ALONE - TO DESIST / TO LET - TO ALLOW - TO FACILITATE / TO LET REST - TO ALLOW TO REST (literary)
NO CONFUNDIR ESTE VERBO CON SU HOMÓNIMO LEHANÍAJ - HINÍAJ (לְהַנִּיחַ - הִנִּיחַ) PONER - COLOCAR - DEPOSITAR - POSICIONAR / ASUMIR - SUPONER / DEJAR - SER SOBREVIVIDO POR (familia del fallecido)
SI SE PRESTA ATENCIÓN SE VERÁ QUE CUANDO ES DEJAR EN PAZ LA N (נNO TIENE DAGESH (EL PUNTITO EN MEDIO DE LA LETRA, QUE INDICA QUE CASI SE PRONUNCIA DOBLE, COMO DOS ENES EN ESTE CASO) QUE SÍ TIENE (נּ) CUANDO ES PONER 
POR OTRO LADO, DEJAR EN PAZ REQUIERE LA PREPOSICIÓN LE (לְ - ל) A

CONJUGACIÓN HIF'IL
RAÍZ נוח
INFINITIVO LEHANÍAJ לְהָנִיחַ להניח
PASADO (3ª pers. masc. sing.) HENÍAJ הֵנִיחַ הניח

PRESENTE - PARTICIPIO IMPERATIVO
masc. sing. fem. sing. masc. pl. fem. pl. a hombre a mujer a hombres y mujeres
ּ
מֵנִיחַ מְנִיחָה מְנִיחִים מְנִיחוֹת הָנַח הָנִיחִי הָנִיחוּ
מניח מניחה מניחים מניחות הנח הניחי הניחו
MENÍAJ MENIJAH MENIJIM MENIJOT HANAJ HANIJI HANIJU

                                                     PASADO
Yo Tú (masc.) Tú (fem.) Él / Ello Ella Nosotros (as) Vosotros Vosotras Ellos (as)
הֵנַחְתִּי הֵנַחְתָּ הֵנַחְתְּ הֵנִיחַ הֵנִיחָה הֵנַחְנוּ הֵנַחְתֶּם הֵנַחְתֶּן הֵנִיחוּ
הנחתי הנחת הנחת הניח הניחה הנחנו הנחתם הנחתן הניחו
HENAJTI HENAJTA HENAJT HENÍAJ HENÍJAH HENAJNU HENÁJTEM* HENAJTEN* HENIJU
* COLOQUIALMENTE, LAS 2ª PERSONAS DEL PLURAL DEL PASADO SE PRONUNCIAN COMO PALABRAS GRAVES, PERO FORMALMENTE SON AGUDAS, CON EL ACENTO EN ÉM Y ÉN, Y, ADEMÁS, EN ESTE CASO CAMBIAN LA PRIMERA A POR UNA E; ASÍ, FORMALMENTE SE DIRÍAN HANAJTÉM (הֲנַחְתֶּם) Y HANAJTÉN (הֲנַחְתֶּן), RESPECTIVAMENTE.

FUTURO
Yo Tú (masc.) Tú (fem.) Él / Ello Ella Nosotros (as) Vosotros (as) Ellos (as)
אָנִיחַ תָּנִיחַ תָּנִיחִי יָנִיחַ תָּנִיחַ נָנִיחַ תָּנִיחוּ יָנִיחוּ
אניח תניח תניחי יניח תניח נניח תניחו יניחו
ANÍAJ TANÍAJ TANIJI IANÍAJ TANÍAJ NANÍAJ TANIJU IANIJU

Coloquialmente, también suele usarse como IMPERATIVO la 2ª persona del FUTURO, singular y plural, e incluso, como en español, el INFINITIVO ('niños, a correr') (más aquí). 
Las tildes de la transliteración siguen las reglas del español; cuando excepcionalmente no lo hacen, marco el acento poniendo la letra en rojo en vez de azul.
No dudes en señalarme las erratas y los errores, te lo agradeceré: envíame un correo.

Voces y Frases relacionadas

Presumiblemente, Probablemente

יֵשׁ לְהָנִיחַ
יש להניח
IESH LEHANÍAJ
 • IESH (יֵשׁ - ישHAY - TIENE / HAY QUE - SE DEBE - ES NECESARIO / SE PUEDE / SÍ - LO LOGRÉ / ALGO - A VECES - PUEDE QUE / BIENES - POSESIONES - ACTIVOS / EXISTENCIA - SER - REALIDAD
 • LEHANÍAJ - HINÍAJ (לְהַנִּיחַ - הִנִּיחַ) PONER - COLOCAR - DEPOSITAR - POSICIONAR / ASUMIR - SUPONER / DEJAR - SER SOBREVIVIDO POR (familia del fallecido)
  • NO CONFUNDIR CON NO CONFUNDIR ESTE VERBO CON SU HOMÓNIMO LEHANÍAJ - HENÍAJ (לְהָנִיחַ - הֵנִיחַDEJAR EN PAZ - PERMITIR / DEJAR DESCANSAR (literario)
 • VISTO EN ESTE TUIT DE GUIDON SA'R (גִּדְעוֹן סַעַר - גדעון סערGUIDON SAR (miembro del LIKUD, partido de Netaniáhu y exministro, que va a competir en primarias por el liderazgo del partido; yo le conocí en Madrid, en el Hotel Villamagna)
  • GUIDON (גִּדְעוֹן - גדעוןGUIDON - GUÍDEON - GEDEÓN (nombre propio hebreo)
  • SA'AR (סַעַר - סער) GALERA - TEMPESTAD - TORMENTA (literario) / ASALTO
   • NO CONFUNDIR CON SA'AR (סָעַר - סער(ÉL) SE ENFURECIÓ - RABIÓ - RUGIÓ, QUE ES LA 3ª PERS. MASC. SING. DEL PASADO DEL VERBO LIS'OR (לִסְעֹר) ENFURECERSE - RABIAR / RUGIR (tormenta, viento,...) / ENFADARSE - AGITARSE - ESTAR ENFADADO - ESTAR AGITADO - ESTAR NERVIOSO (literario)

Muy probablemente, Lo más probable es que

סָבִיר לְהַנִּיחַ
סביר להניח
SAVIR LEHANÍAJ
 • LITERALMENTE: RAZONABLE ASUMIR
 • SAVIR (תְּנוּחַת - תנוחתRAZONABLE - LÓGICO - JUSTO - BUENO - CORRECTO - PROBABLE - ES RAZONABLE ASUMIR QUE - ES POSIBLE QUE
  • RELACIONADA CON LOS VERBOS:
   • LEHASBIR (לְהַסְבִּירEXPLICAR - ACLARAR - CLARIFICAR
   • LEHISTABER (לְהִסְתַּבֵּרRESULTAR QUE - ESTAR CLARO QUE - RESULTAR EVIDENTE QUE
 • LEHANÍAJ (לְהַנִּיחַ) PONER - COLOCAR - DEPOSITAR - POSICIONAR / ASUMIR - SUPONER / DEJAR - SER SOBREVIVIDO POR (familia del fallecido)
 • POR EJEMPLO:
  • HEM KVAR BITZ'Ú ET HASHINUÍM, SAVIR LEHANÍAJ (הֵם כְּבָר בִּצְּעוּ אֶת הַשִׁנּוּיִים, סָבִיר לְהַנִּיחַ - הם כבר ביצעו את השינויים, סביר להניח) ELLOS YA HABRÁN EJECUTADO LOS CAMBIOS, MUY PROBABLEMENTE
  • SAVIR LEHANÍAJ SHEHEM LO IRTZÚ LEVAQER SHUV BAMALÓN HAZEH, AJARÉI MAH SHEQARAH (סָבִיר לְהַנִּיחַ שְׁהֵם לֹא יִרְצוּ לְבַקֵּר שׁוּב בַּמָלוֹן הַזֶה, אַחֲרֵי  מָה שְׁקָרָה - סביר להניח שהם לא ירצו לבקר שוב במלון הזה, אחרי מה שקרהLO MÁS PROBABLE ES QUE NO QUERRÁN (o QUIERAN) VOLVER A VISITAR ESTE HOTEL, DESPUÉS DE LO QUE HA PASADO
 • OTRA EXPRESIÓN MUY PRÓXIMA EN SIGNIFICADO ES QAROV LEVADÁI (קָרוֹב לְוַדָאִי - קרוב לוודא) MUY PROBABLEMENTE - LO MÁS PROBABLE ES (SEA - SERÁ) QUE (literalmente: CERCA DE CIERTO - CERCANO A CONFIRMAR - CERCA DE ASEGURARSE - CERCANO A VERIFICAR)
  • QAROV (קָרוֹב - קרובFAMILIAR - CERCANO / RELATIVO
  • LE (לְ - לA - HACIA (preposición)
  • VADÁI (וַדָאִי - וודאי) CIERTO - INDUDABLE - INDUBITADO - CLARO
   • RELACIONADA CON EL VERBO LEVADÉ (לְוַדֵּא) CONFIRMAR - CORROBORAR - AUTENTICAR - AUTENTIFICAR - VERIFICAR / ASEGURARSE DE - ASEGURAR (que algo es u ocurre de cierta manera)
  • POR EJEMPLO:
   • QAROV LEVADÁI SHEZEH MÉZEG HAAVIR SHEGOREM LEJÁ LETJUSHAT HA'AIEFUT (קָרוֹב לְוַדָאִי שְׁזֶה מֶזֶג הָאֲוִיר שְׁגּוֹרֵם לְךָ לְתְּחוּשַׁת הַעֲיֵפוּת - מזג האוויר שגורם לך לתחושת העייפותMUY PROBABLEMENTE SEA EL TIEMPO EL QUE TE CAUSA LA SENSACIÓN DE MODORRA (SOMNOLENCIA)
   • QAROV LEVADÁI ZEH NAJÓN, AVAL BEJOL ZOT HAITI ROTZEH LIVDOQ ET HATOTZAOT 'OD HAPA'ÁM (קָרוֹב לְוַדָאִי זֶה נָכוֹן, אֲבָל בְּכָל זֹאת הָיִיתִי רוֹצֶה לבְדֹּק אֶת הַתּוֹצָאוֹת עוֹד הַפַּעַם - קרוב לוודאי זה נכון, אבל בכל זאת הייתי רוצה לבדוק את התוצאות עוד הפעםLO MÁS PROBABLE ES QUE SEA CORRECTO (CIERTO), PERO AÚN ASÍ, ME GUSTARÍA COMPROBAR LOS RESULTADOS OTRA VEZ
    • LIVDOQ (לִבְדֹּק) COMPROBAR - CHEQUEAR - EXAMINAR - TESTAR - PROBAR
 • EJEMPLOS VISTOS EN THE HEBREW HUB, DE ALISA

Descanso, Placer, Satisfacción

נַחַת
נחת
NÁJAT
 • SU FORMA COMPUESTA NO VARÍA Y TAMBIÉN ES NÁJAT

Descanso, Respiro, Quietud, Calma, Serenidad

מְנוּחָה
מְנוּחָה
MENUJAH
 • SU FORMA COMPUESTA ES MENUJAT (מְנוּחַת - מנוחת) DESCANSO DE
 • SU PLURAL ES MENUJOT (מְנוּחוֹת - מנוחות) DESCANSOS - LA FORMA COMPUESTA DEL PLURAL NO VARÍA Y TAMBIÉN ES MENUJOT

Comodidad (es), Facilidad (es), Tranquilidad (es)

נוֹחוּת נוֹחֻיּוֹת
נוחות נוחויות
NOJUT NOJUIOT
 • SUS FORMAS COMPUESTAS NO VARÍAN Y TAMBIÉN SON NOJUT Y NOJUIOT, RESPECTIVAMENTE

Cómodo (a, os, as), Confortable (s), Conveniente (s), Fácil (es), Fácil (es) de llevar

נוֹחַ נוֹחָה נוֹחִים נוֹחוֹת
נוח נוחה נוחים נוחות
NÓAJ NOJAH NOJIM NOJOT

NÓAJ: ¿Te viene bien...? ¿Te resulta conveniente? y otras cosas

¿Te viene bien...? ¿Te resulta conveniente? y otras frases frecuentes en los chats (a partir de un podcast, en inglés, de Guy Sharett, TLV1)

Te viene bien que / para..., Es conveniente para... Nóaj le... נוח ל-...
No me viene bien ir Lo nóaj li lavó לא נוח לי לבוא
A las 8 no me viene bien Shmóneh lo nóaj li שמונה לא נוח לי
¿Te (a mujer) viene bien mañana por la mañana? Nóaj laj majar ba-boqer נוח לך מחר בבוקר?
¿Te (a hombre) viene bien la semana que viene? Nóaj lejá shavú'a ha-bá? נוח לך שבוע הבא?
¿Os viene bien esta noche? (lit.: ... hoy luego en la noche? Nóaj lajem ha-iom meujar ba-láila נוח לכם היום מאוחר בלילה?
A Eial no le viene bien hoy Le-Eial lo nóaj ha-iom לאייל לא נוח היום
Eial no puede (venir) hoy Eial lo iajol ha-iom אייל לא יכול היום
¿Está bien si (vengo) con alguien? Zeh beséder im aní 'im mishehú? זה בסדר אם אני אבוא עם מישהו?
OK, De acuerdo Oqéi אוקיי
Me parece estupendo, Por mí está bien, Por mi estupendo, Está bien Li (zeh) sabábah*** לי (זה) סבבה***
Absolutamente bien, Fenomenal Sabábah legamréi סבבה לגמרי
Estupendo Sababs, Sababéishon (jerga, rarísimo el primero, anglicismo el segundo) סבבס, סבביישן
(Es un) Pacto, Hecho, De acuerdo Sagur סגור
¿Quién puede...? Mi iajol...? מי יכול...?
¿Quién puede a las seis? Mi iajol be-shesh? מי יכול בשש?
¿Hay alguien que pueda...? Iesh mishehú she-iajol...? יש מישהו שיכול...?
Escalera, ¿tiene alguien (una)? Sulam, iesh le-mishehú? סולם, יש למישהו?
El número de Eli, ¿lo tiene alguien? (¿Tiene alguien el número de Eli?) Ha-mispar shel-Eli, iesh le-mishehú? המספר של אלי, יש למישהו?
Qué linea (de autobús), ¿alguien lo sabe? Eizeh qav, mi iodé'a? איזה קו, מי יודע?
*** SABÁBAH (סַבָּבָּה - סבבהFENOMENAL - ESTUPENDO - COOL (jerga; muy usado coloquialmente) / CLARO - ESTÁ BIEN - EN ORDEN - SIN PROBLEMA - DESDE LUEGO - CON GUSTO - CON PLACER (jerga; muy usado coloquialmente)
 • HAKOL SABÁBAH (הַכּוֹל סַבָּבָּה - הכול בסדרTODO EN ORDEN - TODO BIEN - TODO ESTÁ BIEN, LO MISMO QUE HAKOL BESÉDER (הַכּוֹל בְּסֵדֶר - הכול בסדרTODO EN ORDEN - TODO BIEN - TODO ESTÁ BIEN
 • EN ESTE TUIT, LA ACADEMIA DE LA LENGUA HEBREA DICE QUE ESTA PALABRA PROVIENE DEL ÁRABE, PROBABLEMENTE DE SABÁBAH (صَبَابَة ,סַ'בַּאבַּהAMOR INTENSO - AÑORANZA

Fallecido / Calma, Serenidad, Paz (literario) / Refugio (literario)

מָנוֹחַ
מנוח
MANOÁJ

Terminología

מִנּוּחַ
מינוח
MINUÁJ

Letra muda (gramática)

נַח
נח
NAJ

Posición (ones), Postura (s), Pose (s)

תְּנוּחָה תְּנוּחוֹת
תנוחה תְּנוּחוֹת
TNUJAH TNUJOT
 • SUS FORMAS COMPUESTAS SON TNUJAT (תְּנוּחַת - תנוחת) POSICIÓN DE, Y TNUJOT (תְּנוּחוֹת - תנוחות) POSICIONES DE, RESPECTIVAMENTE.

Verbos relacionados

LEHANÍAJ - HUNAJ - לְהָנִיחַ - הוּנַח - SER DEJADO EN PAZ - PERMITIDO

LANÚAJ - לָנוּחַ - DESCANSAR - RELAJARSE

LEHANÍAJ - HINÍAJ - לְהַנִּיחַ - הִנִּיחַ - PONER - COLOCAR - POSICIONAR / ASUMIR

LEHANÍAJ - HUNAJ - לְהַנִּיחַ - הֻנַּח - SER PUESTO - COLOCADO - POSICIONADO / ASUMIDO

Mas sobre los verbos hebreos

Listado Completo de verbos

Ver más sobre los IMPERATIVOS aquí.
Para saber más sobre el uso del PRESENTE ver aquí.
Para saber más sobre el uso del FUTURO hebreo ver aquí.
Para saber más sobre el uso del INFINITIVO ver aquí.
Sobre los pronombres y los sufijos pronominales en los verbos ver aquí.
Para saber más sobre los 7 tipos de Construcciones verbales hebreas ver aquí.
Sobre las reglas de TRANSLITERACIÓN seguidas ver aquí.
Sobre la acentuación en los verbos ver aquí.
Sobre los cambios de vocales que ocurren ver aquí.