Verbos‎ > ‎

APRESURARSE - CORRER / ADELANTAR (reloj) - LEMAHER - MIHER - למהר - מיהר

APRESURARSE - CORRER / ADELANTAR (reloj)

TO HURRY- TO HASTEN TO / TO BE FAST (watch)
CONJUGACIÓN PI'EL
RAÍZ מהר
INFINITIVO LEMAHER לְמַהֵר למהר
PASADO (3ª pers. masc. sing.) MIHER מִהֵר מיהר

PRESENTE - PARTICIPIO IMPERATIVO
masc. sing. fem. sing. masc. pl. fem. pl. a hombre a mujer a hombres y mujeres
ּ
מְמַהֵר מְמַהֶרֶת מְמַהֲרִים מְמַהֲרוֹת מַהֵר מַהֲרִי מַהֲרוּ
ממהר ממהרת ממהרים ממהרות מהר מהרי מהרו
MEMAHER MEMAHÉRET MEMAHARIM MEMAHAROT MAHER MAHARÍ MAHARÚ

                                                     PASADO
Yo Tú (masc.) Tú (fem.) Él / Ello Ella Nosotros (as) Vosotros Vosotras Ellos (as)
מִהַרְתִּי מִהַרְתָּ מִהַרְתְּ מִהֵר מִהֲרָה מִהַרְנוּ מִהַרְתֶּם מִהַרְתֶּן מִהֲרוּ
מיהרתי מיהרת מיהרת מִיהר מיהרה מיהרנו מיהרתם מיהרתן מיהרו
MIHARTI MIHARTA MIHART MIHER MIHARAH MIHARNU MIHÁRTEM* MIHARTEN* MIHARÚ
* COLOQUIALMENTE, LAS 2ª PERSONAS DEL PLURAL DEL PASADO SE PRONUNCIAN COMO PALABRAS GRAVES, PERO FORMALMENTE SON AGUDAS, CON EL ACENTO EN ÉM Y ÉN, RESPECTIVAMENTE.

FUTURO
Yo Tú (masc.) Tú (fem.) Él / Ello Ella Nosotros (as) Vosotros (as) Ellos (as)
אֲמַהֵר תְּמַהֵר תְּמַהֲרִי יְמַהֵר תְּמַהֵר נְמַהֵר תְּמַהֲרוּ יְמַהֲרוּ
אמהר תמהר תמהרי ימהר תמהר נמהר תמהרו ימהרו
AMAHER TEMAHER TEMAHARÍ IEMAHER TEMAHER NEMAHER TEMAHARÚ IEMAHARÚ

Coloquialmente, también suele usarse como IMPERATIVO la 2ª persona del FUTURO, singular y plural, e incluso, como en español, el INFINITIVO ('niños, a correr') (más aquí).
Las tildes de la transliteración siguen las reglas del español; cuando excepcionalmente no lo hacen, marco el acento poniendo la letra en rojo en vez de azul.
No dudes en señalarme las erratas y los errores, te lo agradeceré: envíame un correo.

Contenidos

 1. 1 APRESURARSE - CORRER / ADELANTAR (reloj)
 2. 2 Voces y Frases relacionadas
  1. 2.1 Mohar (dote, precio de la novia)
  2. 2.2 Prisa
  3. 2.3 Precipitación, Prisa
  4. 2.4 Precipitadamente, Deprisa
  5. 2.5 Cuando salieron precipitadamente de Egipto
  6. 2.6 No se apresurará ningún policía en un país libre a usar su porra contra ciudadanos-manifestantes
  7. 2.7 (Yo) Pienso que vamos demasiado rápido
  8. 2.8 Mosheh se apresuró para irse (salir) a la fiesta
 3. 3 Verbos relacionados
  1. 3.1 LEMAHER - MOHAR - לְמַהֵר - מֹהַר - SER APRESURADO - ESTAR ADELANTADO (reloj)
  2. 3.2 LEHAJISH - HEJISH - לָחוּשׁ - הֵחִישׁ - ACELERAR - APRESURAR - LLAMAR URGENTEMENTE - CONVOCAR / MOVER - TRASLADAR URGENTEMENTE (algo, alguien)
  3. 3.3 LEHAJISH - HUJASH - לָחוּשׁ - הוּחַשׁ - SER ACELERADO - APRESURADO - LLAMADO URGENTEMENTE - CONVOCADO / MOVIDO - TRASLADADO URGENTEMENTE (algo, alguien)
  4. 3.4 LAJUSH - לָחוּשׁ - SENTIR - SENTIR DOLOR / APRESURAR - METER PRISA - PRECIPITAR (literario)
  5. 3.5 LEHAÍTZ - HEÍTZ - לְהָאִיץ - הֵאִיץ - APRESURAR - URGIR - METER PRISA - ACELERAR
  6. 3.6 LEHAÍTZ - HUÁTZ - לְהָאִיץ - הוּאַץ - SER APRESURADO - URGIDO - METIDA PRISA - ACELERADO
  7. 3.7 LAÚTZ - לָאוּץ - APRESURARSE
  8. 3.8 LEZAREZ - ZEREZ o ZERAZ - לְזָרֵז - זֵרֵז - זֵרַז - AGILIZAR - ACELERAR - APRESURAR
  9. 3.9 LEZAREZ - ZORAZ - לְזָרֵז - זֹרַז - SER AGILIZADO - SER ACELERADO - SER APRESURADO
  10. 3.10 LA'AQOF - לַעֲקֹף - ADELANTAR - SOBREPASAR / EVITAR - EVADIR / DERIVAR
  11. 3.11 LEHE'AQEF - לְהֵעָקֵף - SER ADELANTADO - SOBREPASADO / EVITADO - EVADIDO / DERIVADO
 4. 4 Mas sobre los verbos hebreos
  1. 4.1 Listado Completo de verbos

Voces y Frases relacionadas

Mohar (dote, precio de la novia)

מֹהַר
מוהר
MOHAR

Prisa

מִיהוּר
מיהור
MIHUR
 • ESTA PALABRA PROBABLEMENTE NO EXISTA EN LA REALIDAD, AUNQUE APARECE EN HEBREW VERBS, NO APARECE EN MORFIX

Precipitación, Prisa

חִפָּזוֹן
חיפזון
JIPAZÓN

Precipitadamente, Deprisa

בְּחִפָּזוֹן
בחיפזון
ֵּBEJIPAZÓN

Cuando salieron precipitadamente de Egipto

כְּשֶׁיָצְאוּ בְּחִפָּזוֹן מִמִצְרַיִם
כשיצאו בחיפזון מצריים
ֵּKSHEIETZÚ BEJIPAZÓN MIMITZRÁIM

No se apresurará ningún policía en un país libre a usar su porra contra ciudadanos-manifestantes

לא ימהר שום שוטר במדינה חפשית להפעיל את אלתו נגד אזרחים-מפגינים
לא ימהר שום שוטר במדינה חפשית להפעיל את אלתו נגד אזרחים-מפגינים
LO IEMAHER SHUM SHOTER BEMEDINAH JAFSHIT LEHAF'IL ET ALTÓ NÉGUED EZRAJIM-MAFGUINIM
 • LO (לֹא - לאNO
 • IEMAHER (יְמַהֵר - ימהר) ÉL SE APRESURARÁ, ES LA 3ª PERS.MASC. SING. DEL FUTURO DEL VERBO LEMAHER (לְמַהֵרAPRESURARSE - CORRER - ADELANTAR (reloj)
 • SHUM (שׁוּם - שוםNINGÚN, NINGUNO / AJO
 • SHOTER (שׁוֹטֵר - שוטר) POLICÍA
 • BE (בְּ - בEN, POR, CON
 • MEDINAH (מְדִינָה - מדינה), ESTADO, PAÍS - SU FORMA COMPUESTA ES MEDINAT (מְדִינַת - מדינת), ESTADO DE, PAÍS DE
 • JAFSHIT (חָפְשִׁית - חפשית) LIBRE, ES EL FEMENINO DE JAFSHÍ (חָפְשִׁי - חפשיLIBRE, ILIMITADO, SIN TRABAS / TIEMPO LIBRE / GRATIS, DE CORTESÍA / ROMPAN FILAS - PUEDE IRSE (militar) / ADELANTE, TIRA, TÚ MISMO (jerga) / LIBERADO (jerga)
 • LEHAF'IL (לְהַפְעִיל) ACTIVAR - ENCENDER - PONER EN MARCHA (máquina, motor, instrumento, ...) / ANIMAR - ESTIMULAR / INSTIGAR - INICIAR / DIRIGIR - ADMINISTRAR (organización, compañía) / APLICAR - USAR / EXPLOSIONAR / OPERAR - MANEJAR - CONTROLAR (espía)
 • ET (אֶת - אתA, ES LA PARTÍCULA QUE INTRODUCE EL COMPLEMENTO DIRECTO EN HEBREO, Y QUE EL ESPAÑOL NO USA (O NO DEBE, PUES ÚLTIMAMENTE ES FÁCIL ENCONTRÁRSELA DONDE NO DEBÍA ESTAR)
 • ALTÓ (אַלּתוֹ - אלתו) SU PORRA, PORRA DE ÉL, ES UNA CONTRACCIÓN DE ALAH (אַלָּה - אלה) PORRA + O (וֹ - ו) EL SUFIJO PRONOMINAL DE 3ª PERS. MASC. SING
  • NO CONFUNDIR ALAH CON:
   • ALAH (אָלָה - אלה) MALDICIÓN / JURAMENTO - PACTO (bíblico)
   • ELAH (אֵלָה - אלהTEREBINTO (árbol)
 • NÉGUED (נֶגֶד - נגדCONTRA, FRENTE, OPUESTO
 • EZRAJIM (אֶזְרָחִים - אזרחיםCIUDADANOS, ES EL PLURAL DE EZRAJ (אֶזְרָח - אזרח) CIUDADANO - CIVIL (persona)
  • NO CONFUNDIR CON EZRAJ (אֶזְרַח - אזרח) YO BRILLARÉ, QUE ES LA 1ª PERS. SING. DEL FUTURO DEL VERBO LIZRÓAJ (לִזְרֹחַBRILLAR - RESPLANDECER - FOSFORECER - ILUMINAR
 • MAFGUINIM (מַפְגִּינִים - מפגיניםMANIFESTANTES, TAMBIÉN ES EL MASC. PL. DEL PRESENTE DEL VERBO LEHAFGUÍN (לְהַפְגִּיןMOSTRAR - MANIFESTAR - EXHIBIR / MANIFESTARSE - PROTESTAR
 • PARTE DE UNA FRASE DE MENÁHEM BEGUIN, CITADA EN ESTE TUIT

(Yo) Pienso que vamos demasiado rápido

אֲנִי חוֹשֵׁב שֶׁאֲנַחְנוּ מִתְקַדְּמִים מַהֵר מִדַּי
אני חושב שאנחנו מתקדמים מהר מדי
ANÍ JOSHEV SHEANAJNU MITQADMIM MAJER MIDÁI
 • FRASE TÍPICA PARA ROMPER CON ALGUIEN
 • ANÍ (אֲנִי - אניYO
 • JOSHEV (חוֹשֵׁב - חושבPIENSO, PIENSAS, PIENSA, PIENSE, ES EL MASC. SING. DEL PRESENTE DEL VERBO LAJSHOV (לַחְשֹׁב - לחשוב) PENSAR / CONSIDERAR / TENER LA INTENCIÓN / ESTIMAR / CREER
 • SHE (שְׁ - שQUE
 • ANAJNU (אֲנַחְנוּ - אנחנוNOSOTROS
 • MITQADMIM (מִתְקַדְּמִים - מִתְקַדְּמִים) AVANZAMOS - PROGRESAMOS - VAMOS, ES EL MASC. PL. DEL PRESENTE DEL VERBO LEHITQADEM (לְהִתְקַדֵּם) PROGRESAR - AVANZAR / SER PROGRESISTA
 • MAHER (מַהֵר - מַהֵר) RÁPIDO
  • RELACIONADO CON EL VERBO LEMAHER (לְמַהֵרAPRESURARSE - CORRER - ADELANTAR (reloj)
 • MIDÁI (מִדַּי - מדיDEMASIADO (A, OS, AS) - EN DEMASÍA - EN EXCESO - EXCESIVO - MUCHO - MUY
  • IOTER MIDÁI (יוֹתֵר מִדַּי - יותר מדיDEMASIADO (A, OS, AS) - MÁS QUE SUFICIENTE (S)
   • IOTER (יוֹתֵר - יותרMÁS - MÁS QUE
  • PARA DECIR DEMASIADO DELANTE DE UN SUSTANTIVO O DETRÁS DE UN VERBO SE USA IOTER MIDÁI (יוֹתֵר מִדַּי - יותר מדיDEMASIADO (A, OS, AS), PERO DETRÁS DE UN ADJETIVO BASTA CON MIDÁI (מִדַּי - מדיDEMASIADO (A, OS, AS); POR EJEMPLO, CON EJEMPLOS TOMADOS DE ALISA, DE THE HEBREW HUB:
   • DELANTE DE UN SUSTANTIVO, SÚQAR - AZÚCAR
    • IOTER MIDÁI SÚQAR BATÉ SHELÍ (יוֹתֵר מִדַּי סֻכָּר בַּתֵּה שֶׁלִּי - יותר מדי סוכר בתה שליDEMASIADA AZÚCAR EN MI TÉ
   • DELANTE DE UN SUSTANTIVO, 'AVODAH - TRABAJO
    • IOTER MIDÁI 'AVODAH, ANÍ LO ROTZEH LA'ASOT ET ZEH (יוֹתֵר מִדַּי עֲבוֹדָה, אֲנִי לֹא רוֹצֶה לַעֲשׂוֹת אֶת זֶה - יוֹתֵר מִדַּי עֲבוֹדָה, אֲנִי לֹא רוֹצֶה לַעֲשׂוֹת אֶת זֶהDEMASIADADO TRABAJO, YO NO QUIERO HACERLO
   • DETRÁS DE UN VERBO, 'OLEH - CUESTA
    • ZEH 'OLEH IOTER MIDÁI (זֶה עוֹלֶה יוֹתֵר מִדַּי - זה עולה יותר מדיESTO CUESTA DEMASIADO
   • DETRÁS DE UN ADJETIVO, IAQAR - CARO
    • ZEH IAQAR MIDÁI (זֶה יָקָר מִדַּי - זה יקר מדיESTO (ES) DEMASIADO CARO
   • DETRÁS DE UN ADJETIVO, JAM - CALIENTE: 
    • JAM MIDÁI BETEL AVIV (חַם מִדַּי בְּתֵל אָבִיב - חם מדי בתל אביבDEMASIADO CALIENTE EN TEL AVIV
   • DETRÁS DE UN ADJETIVO, GADOL - GRANDE
    • ZEH GADOL MIDÁI, ANÍ TZRIJAH MIDAH QTANAH IOTER (זֶה גָּדוֹל מִדַּי, אֲנִי צְרִיכָה מִדָּה קָטְנָה יוֹתֵר - זה גדול מדי, אני צריכה מדה קטנה יותרESTO (ES) DEMASIADO GARNDE, YO (mujer) NECESITO UNA TALLA MÁS PEQUEÑA
   • DETRÁS DE UN ADJETIVO, MAHER - RÁPIDO: 
    • ISRAELIM MEDABRIM MAHER MIDÁI (יִשְׂרְאֵלִים מְדַבְּרִים מַהֵר מִדַּי - ישראלים מדברים מהר מדי(LOS) ISRAELÍES HABLAN DEMASIADO RÁPIDO
  • NO CONFUNDIR CON:
   • MADÁ (מָדַי - מָדַיMEDIA (la tierra de los medos, en la Biblia)
   • MIDÉI (מִדַּי - מדיCADA / -MENTE (sufijo) / CUANDO SEA - CADA VEZ (florido)

Mosheh se apresuró para irse (salir) a la fiesta

מֹשֶׁה מִהֵר לָצֵאת לַמְּסִבָּה
מֹשֶׁה מִיהֵר לָצֵאת לַמסבה
MOSHEH MIHER LATZET LAMESIBAH
 • MOSHEH (מֹשֶׁה - מושהMOSHEH (nombre hebreo) - MOISÉS, TAMBIÉN ES EL MASC. SING. DEL PRESENTE DEL VERBO LIMSHOT (לִמְשׁוֹתSACAR (algo del agua)
 • MIHER (מִהֵר - מיהר(ÉL) SE APRESURÓ, ES LA 3ª PERS.MASC. SING. DEL PASADO DEL VERBO LEMAHER (לְמַהֵרAPRESURARSE - CORRER - ADELANTAR (reloj)
 • LATZET (לָצֵאתSALIR (al exterior, la luna o el sol, ...) / IRSE - PARTIR (especialmente del país, o para algo) / EMERGER - EMANAR DE / FUGARSE / DAR UN PASO ADELANTE (para reconocer o declarar algo) / TERMINARSE (el Sábat) / ESCAPAR DE / PASAR (el tiempo) (literario) / SUPERAR (algo, salir de una situación mala, dura, complicada...) / SALIR DE - DERIVARSE DE - TENER SU ORIGEN EN - BASARSE EN / SER PUBLICADO / ANUNCIAR / RESULTAR QUE - RESULTAR EN (algo)
 • LA (לַ - ל) A LA, ES UNA CONTRACCIÓN DE:
  • LA PREPOSICIÓN LE (לְ - ל) A - HACIA - PARA
  • + EL ARTÍCULO DETERMINADO HA (הַ - הEL, AL, LOS, LAS (artículo determinado)
 • MESIBAH (מְסִבָּה - מסבה) FIESTA - RECEPCIÓN - REUNIÓN
 • VISTO EN HEBREW VERBS

Verbos relacionados

LEMAHER - MOHAR - לְמַהֵר - מֹהַר - SER APRESURADO - ESTAR ADELANTADO (reloj)

LEHAJISH - HEJISH - לָחוּשׁ - הֵחִישׁ - ACELERAR - APRESURAR - LLAMAR URGENTEMENTE - CONVOCAR / MOVER - TRASLADAR URGENTEMENTE (algo, alguien)

LEHAJISH - HUJASH - לָחוּשׁ - הוּחַשׁ - SER ACELERADO - APRESURADO - LLAMADO URGENTEMENTE - CONVOCADO / MOVIDO - TRASLADADO URGENTEMENTE (algo, alguien)

LAJUSH - לָחוּשׁ - SENTIR - SENTIR DOLOR / APRESURAR - METER PRISA - PRECIPITAR (literario)

LEHAÍTZ - HEÍTZ - לְהָאִיץ - הֵאִיץ - APRESURAR - URGIR - METER PRISA - ACELERAR

LEHAÍTZ - HUÁTZ - לְהָאִיץ - הוּאַץ - SER APRESURADO - URGIDO - METIDA PRISA - ACELERADO

LAÚTZ - לָאוּץ - APRESURARSE

LEZAREZ - ZEREZ o ZERAZ - לְזָרֵז - זֵרֵז - זֵרַז - AGILIZAR - ACELERAR - APRESURAR

LEZAREZ - ZORAZ - לְזָרֵז - זֹרַז - SER AGILIZADO - SER ACELERADO - SER APRESURADO

LA'AQOF - לַעֲקֹף - ADELANTAR - SOBREPASAR / EVITAR - EVADIR / DERIVAR

LEHE'AQEF - לְהֵעָקֵף - SER ADELANTADO - SOBREPASADO / EVITADO - EVADIDO / DERIVADO

Mas sobre los verbos hebreos

Listado Completo de verbos

Ver más sobre los IMPERATIVOS aquí.
Para saber más sobre el uso del PRESENTE ver aquí.
Para saber más sobre el uso del FUTURO hebreo ver aquí.
Para saber más sobre el uso del INFINITIVO ver aquí.
Sobre los pronombres y los sufijos pronominales en los verbos ver aquí.
Para saber más sobre los 7 tipos de Construcciones verbales hebreas ver aquí.
Sobre las reglas de TRANSLITERACIÓN seguidas ver aquí.
Sobre la acentuación en los verbos ver aquí.
Sobre los cambios de vocales que ocurren ver aquí.