Verbos‎ > ‎

ACLARAR - LEVARER - BERER o BERAR - לברר - בירר

ACLARAR

TO CLARIFY
CONJUGACIÓN PI'EL
RAÍZ ברר
INFINITIVO LEVARER לְבָרֵר לברר
PASADO (3ª pers. masc. sing.) BERER o BERAR* בֵּרֵר - בֵּרַר בירר
*  NO CONFUNDIR CON BARAR o BAR (בָּרַר - בַּר - ברר - בר(ÉL) ESCOGIÓ, QUE ES LA 3ª PERSONA MASCULINO SINGULAR DEL PASADO DEL VERBO LIVROR O LAVOR (לִבְרֹר - לָבֹרESCOGER - ELEGIR - SELECCIONAR / SEPARAR - CLASIFICAR

PRESENTE - PARTICIPIO IMPERATIVO
masc. sing. fem. sing. masc. pl. fem. pl. a hombre a mujer a hombres y mujeres
מְבָרֵר מְבָרֶרֶת מְבָרְרִים מְבָרְרוֹת בָּרֵר בָּרְרִי בָּרְרוּ
מברר מבררת מבררים מבררות ברר בררי בררו
MEVARER MEVARÉRET MEVARERIM MEVAREROT BARER BARERÍ BARERÚ
ּ
                                                     PASADO
Yo Tú (masc.) Tú (fem.) Él / Ello Ella Nosotros (as) Vosotros Vosotras Ellos (as)
בֵּרַרְתִּי בֵּרַרְתָּ בֵּרַרְתְּ בֵּרֵר בֵּרְרָה בֵּרַרְנוּ בֵּרַרְתֶּם בֵּרַרְתֶּן בֵּרְרוּ
ביררתי ביררת ביררת בירר ביררה ביררנו ביררתם ביררתן ביררו
BERARTI BERARTA BERART BERER** BERERAH BERARNU BERÁRTEM*** BERARTEN*** BERERÚ
** TIENE FORMA ALTERNATIVA: BERAR (בֵּרַר - בירר)
*** COLOQUIALMENTE, LAS 2ª PERSONAS DEL PLURAL DEL PASADO SE PRONUNCIAN COMO PALABRAS GRAVES, PERO FORMALMENTE SON AGUDAS, CON EL ACENTO EN ÉM Y ÉN, RESPECTIVAMENTE.

FUTURO
Yo Tú (masc.) Tú (fem.) Él / Ello Ella Nosotros (as) Vosotros (as) Ellos (as)
אֲבָרֵר תְּבָרֵר תְּבָרְרִי יְאֲבָרֵר תְּבָרֵר נְאֲבָרֵר תְּבָרְרוּ יְבָרְרוּ
אברר תברר תבררי יאברר תברר נאברר תבררו יבררו
AVARER TEVARER TEVARERÍ IEVARER TEVARER NEVARER TEVARERÚ IEVARERÚ

Coloquialmente, también suele usarse como IMPERATIVO la 2ª persona del FUTURO, singular y plural, e incluso, como en español, el INFINITIVO ('niños, a correr') (más aquí).
Las tildes de la transliteración siguen las reglas del español; cuando excepcionalmente no lo hacen, marco el acento poniendo la letra en rojo en vez de azul.
No dudes en señalarme las erratas y los errores, te lo agradeceré: envíame un correo.

Contenidos

 1. 1 ACLARAR
 2. 2 Voces y Frases relacionadas
  1. 2.1 Aclaración, Clarificación
  2. 2.2 Aclaración, Clarificación (infrecuente)
  3. 2.3 Claro (a, os, as), Pálido (a, os, as), Suave (s), Brillante 8s), Luminoso (a, os, as) (adjetivo)
  4. 2.4 Quisquilloso(a, os, as), Selectivo, Fastidioso, Tiquismiquis (adjetivo)
  5. 2.5 Él aclaró que el rumor era falso
  6. 2.6 Conforme a una decisión de la @FTC, los preparados homeopáticos deberían llevar una etiqueta explicando que no hay evidencia científica de que funcionen
  7. 2.7 Esta es la mañana del año en que los cielos se despejan y el (Monte) Jermón aparece frente al Valle Julah nevado por primera vez en la temporada
  8. 2.8 Antes de las últimas elecciones planteamos a la Comisión Electoral Central descalificar la Lista Balad para concurrir a la Knéset. Ahora se ve cuán acertados estábamos.
  9. 2.9 Aparentemente (Resulta claro que) hubo una equivocación (ocurrió un fallo, error) en la clínica
 3. 3 Verbos relacionados
  1. 3.1 LEVARER - BORAR - לְבָרֵר - בֹּרַר - SER ACLARADO
  2. 3.2 LEHITBARER - לְהִתְבָּרֵר - RESULTAR ACLARADO - RESULTAR CLARO QUE - RESULTAR QUE - DEVENIR CLARO - SER ARBITRADO - SER DIRIMIDO
  3. 3.3 LIVROR o LAVROR - לִבְרֹר - לָבֹר - ELEGIR - SELECCIONAR - SEPARAR - CLASIFICAR
  4. 3.4 LEHAVHIR - HUVHAR - לְהַבְהִיר - הֻבְהַר - ESTAR CLARIFICADO - ACLARADO / BLANQUEADO - ACLARADO
  5. 3.5 LEHITBAHER - לְהִתְבַּהֵר - ACLARAR - ALIGERAR
  6. 3.6 LEIASHER - ISHER - לְיַשֵּׁר - יִשֵּׁר - ENDEREZAR - APLANAR - ALISAR algo) / SUAVIZAR - ACLARAR (algo entre dos personas)
  7. 3.7 LEIASHER - USHAR - לְיַשֵּׁר - יֻשַּׁר - SER ENDEREZADO - APLANADO - ALISADO (algo) / SUAVIZADO - ACLARADO (algo entre dos personas)
  8. 3.8 LEHASBIR - HISBIR - לְהַסְבִּיר - הִסְבִּיר - EXPLICAR - ACLARAR - CLARIFICAR
  9. 3.9 LEHASBIR - HUSBAR - לְהַסְבִּיר - הֻסְבַּר - SER EXPLICADO - ACLARADO - CLARIFICADO
  10. 3.10 LEHISTABER - לְהִסְתַּבֵּר - RESULTAR CLARO - ACLARARSE / RESULTAR QUE / SER PROBABLE
  11. 3.11 LISHTOF - לִשְׁטוֹף - ENJUAGAR - ACLARAR - LAVAR - LIMPIAR / EROSIONAR (por la acción del agua)
  12. 3.12 LEHISHATEF - לְהִשָּׁטֵף - SER ENJUAGADO - ACLARADO - LAVADO - LIMPIADO / EROSIONADO (por la acción del agua)
 4. 4 Mas sobre los verbos hebreos
  1. 4.1 Listado Completo de verbos

Voces y Frases relacionadas

Aclaración, Clarificación

הַבְהָרָה
הבהרה
HAVHARAH

Aclaración, Clarificación (infrecuente)

הֶבְהֵר
הבהר
HEVHAR

Claro (a, os, as), Pálido (a, os, as), Suave (s), Brillante 8s), Luminoso (a, os, as) (adjetivo)

בָּהִיר בְּהִירָה בְּהִירִים בְּהִירוֹת
בהיר בהירה בהירים בהירות
BAHIR BEHIRAH BEHIRIM BEHIROT

Quisquilloso(a, os, as), Selectivo, Fastidioso, Tiquismiquis (adjetivo)

בַּרְרָן בַּרְרָנִית בַּרְרָנִים בַּרְרָנִיּוֹת
בררן בררנית בררנים בררניות
BARRÁN BARRANIT BARRANIM BARRANIOT

Él aclaró que el rumor era falso

הוּא הִבְהִיר כִּי הַשְּׁמוּעָה הָיְתָה שִׁקְרִית
הוא הבהיר כי השמועה היתה שקרית
HU HIVHIR QI HASHMU'AH HAITAH SHIQRIT

Conforme a una decisión de la @FTC, los preparados homeopáticos deberían llevar una etiqueta explicando que no hay evidencia científica de que funcionen

לְפִי החחְלָטָה שֶׁל @FTC תַּכְשִׁירִים הוֹמֵאוֹפַּתִיִּים צְרִיכִים לָשֵׂאת תָּוִית הַמַבְהִירה שְׁאֵין כֹּל בִּיסּוּס מַדָּעִי לֶכָּךְ שְׂהֵם עוֹבְדִים
לפי החלטה של @FTC תשירים הומאופתיים צריכים לשאת תווית המבהירה שאין כל ביסוס מדעי לכך שהם עובדים
LEFÍ HAJLATAH SHEL @FTC TAJSHIRIM HOMEOPATIIM TZARIJIM LASET TAVIT HA-MAVHIRAH SHE-ÉIN KOL BISÚS MADÁ'I LE-KAJ SHEÉM 'OVDIM
 • LEFÍ (לְפִי - לפי) CONFORME A, SEGÚN, DE ACUERDO CON, TENIENDO EN CUENTA QUE, JUZGANDO POR
 • HAJLATAH (הַחְלָטָה - החלטה) DECISIÓN, RESOLUCIÓN.
  • RELACIONADA CON EL VERBO LEHAJLIT (לְהַחְלִיט) DECIDIR
 • TAJSHIRIM (תַּכְשִׁירִים - תכשירים) PREPARADOS QUÍMICOS, ES EL PLURAL DE TAJSHIR (תַּכְשִׁיר - תכשיר) PREPARADO QUÍMICO
 • HOMEOPATIM (הוֹמֵאוֹפַּתִיִּים - הומאופתים) HOMEOPÁTICOS
  • HOMEOPATIAH (הוֹמֵאוֹפַּתְיָה - הומאופתיה) HOMEOPATÍA
 • TZRIJIM (צְרִיכִים - צריכים) NECESARIOS, ES EL MASC. PL. DEL TZARIJ (צָרִיךְ - צריךNECESARIO, IMPORATANTE, QUE MERECE LA PENA / ESENCIAL, REQUERIDO / NECESITAR, REQUERIR, DEBER (usado como verbo)
  • LOS FEMENINOS SINGULAR Y PLURAL SON, RESPECTIVAMENTE: TZRIJAH (צְרִיכָה - צריכהNECESARIA Y TZRIJOT (צְרִיכוֹת - צריכותNECESARIAS
  • ES LA FORMA MÁS CORRIENTE DE DECIR DEBERÍA - DEBERÍAS - DEBERÍAMOS - DEBERÍAIS - DEBERÍAN / NECESITO - NECESITAS - NECESITA - NECESITAMOS - NECESITÁIS - NECESITAN / REQUIERO - REQUIERES - REQUIERE - REQUERIMOS - REQUERÍS - REQUIEREN / QUE MERECE LA PENA / IMPORTANTE / ESENCIAL
  • MÁS SOBRE LOS USOS DE TZARIJ.
  • RELACIONADAS CON LOS VERBOS:
   • LITZROJ  (לְהַצְרִיךְCONSUMIR - USAR / NECESITARSE - REQUERIRSE (que se haga algo)
   • LEHATZRIJ  (לְהַצְרִיךְREQUERIR - NECESITAR / HACER QUE SE REQUIERA - SE NECESITE - SE OBLIGUE
   • LEHITZTAREJ (לְהִצְטָרֵךְREQUERIR - NECESITAR / SER NECESARIO - TENER QUE - DEBER DE - EXIGIR - EXIGIRSE - SER COMPELIDO A
 • LASET (לָשֵׂאת) LLEVAR, PORTAR / TOLERAR - SUFRIR / DAR - DECIR (discurso, oración, ...) / CASAR
 • TAVIT (תָּוִית - תווית) ETIQUETA, CARACTERIZACIÓN, EPÍTETO / ARTÍCULO (gramática)
 • MAVHIRAH (מַבְהִירָה - מבהירה) EXPLICATIVA, TAMBIÉN ES EL FEM. SING. DEL PRESENTE DEL VERBO LEHAVHIR (לְהַבְהִיר) CLARIFICAR - ACLARAR - EXPLICAR / BLANQUEAR - ACLARAR
 • BISÚS (בִּסּוּס) ESTABLECIMIENTO, FORTALECIMIENTO, REFUERZO / APOYO, ESENCIA
 • MADÁ'I (מַדָּעִי) CIENTÍFICO. MADÁ' (מַדָּע) CIENCIA
 • KAJ (כָּךְ) ASÍ, DE ESTA MANERA
 • 'OVDIM (עוֹבְדִים) ES EL MASC.PL. DEL PRESENTE DE LA'AVOD (לַעֲבֹד) TRABAJAR - SERVIR (a un empleador) / FUNCIONAR - OPERAR - INTENTAR CONVENCER - TRABAJARSE A ALGUIEN - MEJORAR... / ADORAR (bíblico) / CELEBRAR UN RITO RELIGIOSO (bíblico)

Esta es la mañana del año en que los cielos se despejan y el (Monte) Jermón aparece frente al Valle Julah nevado por primera vez en la temporada

הבוקר הוא הבוקר הזה בשנה שבו השמיים מתבהרים והחרמון נחשף מול עמק החולה כשהוא מושלג בפעם הראשונה לעונה
HA-BOQER HU HA-BOQER HA-ZEH BE-SHANAH SHE-VO HA-SHAMÁIM MITBAHARIM U-HA-JERMÓN NEJSAF MUL 'EMEQ HA-JULAH Q-SHE-HÚ MUSHLAG BA-PAAM HA-RISHONAH LA-'ONAH
 • MITBAHARIM (מִתְבַּהֲרִים) ES EL MASC.PL. DEL PRESENTE VERBO LEHITBAHER (לְהִתְבַּהֵרACLARAR - DESPEJAR - ALIGERAR
 • NEJSAF (נֶחְשָׂף - נחשף) ES EL MASC.SING. DEL PRESENTE DEL VERBO LEHEJASEF (לְהֵחָשֵׂףSER EXPUESTO - REVELADO - DESVELADO - PUESTO AL DESCUBIERTO - DESCUBIERTO - DESTAPADO - DESENMASCARADO - DADO A CONOCER AL PÚBLICO / APARECER
 • MUL (מוּל - מוּל) FRENTE A, OPUESTO / EN UNIÓN DE, JUNTO A, CON
 • 'ÉMEQ (עֵמֶק - עמק) VALLE; SU PL. ES 'AMAQIM (עֲמָקִים - עמקיםVALLES, Y LA FORMA COMPUESTA DE ESTE 'IMQÉI (עִמְקֵי - עמקיVALLES DE; LA FORMA COMPUESTA DEL SING. NO VARÍA
  • 'OMEQ (עֹמֶק - עומק) PROFUNDIDAD; SU PL. ES 'OMAQIM (עֳמָקִים - עומקים) PROFUNDIDADES, Y LA FORMA COMPUESTA DE ESTE 'OMQÉI (עָמְקֵי - עומקי) PROFUNDIDADES DE; LA FORMA COMPUESTA DEL SING. NO VARÍA
  • 'AMOQ (עָמֹק - עמוק) PROFUNDO
  • RELACIONADOS CON LOS VERBOS:
   • LEHIT'AMEQ (לְהִתְעַמֵּק - להתעמקPROFUNDIZAR - HUNDIRSE - AHONDAR - INVESTIGAR / METERSE PROFUNDAMENTE - ABSORBERSE - EMBEBECERSE (en algo)
   • LEHA'AMIQ (לְהַעֲמִיק - להעמיקPROFUNDIZAR, HUNDIR, AHONDAR, INVESTIGAR
   • LA'AMOQ (לַעֲמֹק - לעמוקSER - ESTAR PROFUNDO (literario)
 • MUSHLAG (מֻשְׁלָג - משלג) NEVADO (adjetivo)
  • RELACIONADA CON EL VERBO LARÉDET SHÉLEG (לָרֶדֶת שֶׁלֶגNEVAR
 • 'ONAH (עוֹנָה - עונה) TEMPORADA, PERÍODO
 • EN LA FOTO EL MONTE JERMÓN (QUE SE SUELE ESCRIBIR HERMON) CON EL VALLE JULA (QUE SE SUELE ESCRIBIR HULLA) DELANTE, AL NORTE DE ISRAEL.
 • TUIT DE NITZÁN GLUSMAN

Antes de las últimas elecciones planteamos a la Comisión Electoral Central descalificar la Lista Balad para concurrir a la Knéset. Ahora se ve cuán acertados estábamos.

לִפְנֵי הַבֵחִירוֹת הַאַחֲרוֹנוֹת פָּנִינוּ לַוַעֲדַת הַבֵחִירוֹת הַמֶרְכָּזִית כְּדַי לִפְסֹל אֶת רְשִׁימַת בל"ד מְלָרוּץ לַכְּנֶסֶת. עַכְשָׁו מִתְבָּרֵר כַּמָּה צָדַקְנוּ.
לפני הבחירות האחרונות פנינו לועדת הבחירות המרכזית כדי לפסול את רשימת בל"ד מלרוץ לכנסת. עכשיו מתברר כמה צדקנו.
LIFNÉI HA-VEJIROT HA-AJARONOT PANINU LA-VA'ADAT HA-VEJIROT HA-MERKAZIT KDÉI LIFSOL ET RESHIMAT BALAD ME-LARUTZ LA-KNÉSET. 'AJSHAV MITVARER KÁMAH TZADEQNU
 • LIFNÉI (לִפְנֵי - לפניANTES, ANTES DE, HACE (un tiempo), ANTE / HASTA (coloquial)
  • LIFNEIÓ (לפניוPOR DELANTE (lo que él tiene por delante en su futuro)
 • BEJIROT (בְּחִירוֹת - בחירותELECCIONES ES EL PLURAL DE BJIRAH (בְּחִירָה - בחירהELECCIÓN
  • JERUT (חֵרוּת - חירותLIBERTAD - INDEPENDENCIA
  • BAJIR (בָּחִיר - בחירSELECTO, ELEGIDO, ÉLITE
 • AJARONOT (אַחֲרוֹנוֹת - אחרונותANTERIORES, PASADAS ES EL PLURAL DE AJARÓN (אַחֲרוֹן - אחרוןANTERIOR, ÚLTIMO, PASADO, MÁS RECIENTE 
 • PANÍNU (פָּנִינוּ - פנינוPLANTEAMOS ES LA 1ª PERS. PL. DEL PASADO DEL VERBO LIFNOT (לִפְנוֹתGIRARSE - VOLVERSE - DIRIGIRSE - ACUDIR - IR / ENCARAR - HABLAR (a alguien) / PLANTEAR - SOLICITAR (algo a alguien) / APELAR (a los sentimientos, la experiencia, ... de alguien, por ej.) / APLICAR (a algo)
 • VA'ADAT (וַעֲדַת - ועדתCOMISIÓN DE ES LA FORA COMPUESTA DE VA'ADAH (וַעֲדָה - ועדהCOMISIÓN, COMITÉ, CONSEJO
 • MERKAZIT (מֶרְכָּזִית - מרכזיתCENTRAL ES EL FEM. DE MERCAZI (מֶרְכָּזִי - מרכזיCENTRAL
  • MERKAZ (מֶרְכָּז - מרכזCENTRO, MEDIO (de en medio)
  • MERKÁZIAH (מֶרְכָּזִיָּה - מרכזיהCENTRALITA, CENTRO, SEDE CENTRAL, SEDE PRINCIPAL
  • MERAKEZ (מְרַכֵּז - מרכזCOORDINADOR
   • RAKAZ (רַכָּז - רכזCOORDINADOR
  • MERUKAZ (מְרֻכָּז - מרכזCENTRADO, ENFOCADO, CONCENTRADO
  • MURKAZ (מֻרְכַּז - מרכזCENTRADO (diseño gráfico)
  • RELACIONADAS CON LOS VERBOS:
   • LEMARKEZ (לְמַרְכֵּזCENTRALIZAR - CENTRAR (diseño gráfico), CUYA 3ª PERS.MASC.SING. DEL PASADO ES MIRKEZ (מִרְכֵּז - מרכזÉL CENTRÓ (diseño gráfico)
   • LERAKEZ (לְרַכֵּזCONCENTRAR - REUNIR - CENTRALIZAR / CENTRARSE - CONCENTRARSE (en algo)
 • KDÉI (כְּדֵי - כדיPARA, EN LA MEDIDA EN QUE, MÁS O MENOS
 • LIFSOL (לִפְסֹלDESCALIFICAR, INVALIDAR, ANULAR, RECHAZAR
 • RESHIMAT (רְשִׁימַת - רשימתLISTA DE, ES LA FORMA COMPUESTA DE RESHIMAH (רְשִׁימָה - רשימהLISTA
 • BALAD (בל"דBALAD ES EL ACRÓNIMO DEL PARTIDO POLÍTICO ISRAELÍ BRIT LEUMIT DEMOQRATIT (ברית לאומית דמוקרטיתPACTO POPULAR DEMOCRÁTICO
 • LARUTZ (לָרוּץCORRER / CONCURRIR - PARTICIPAR - PRESENTARSE (como candidato en unas elecciones)
 • KNÉSET (כְּנֶסֶת - כנסתPARLAMENTO, ASAMBLEA; POR ANTONOMASIA, PARLAMENTO DE ISRAEL, LA KNÉSET (הַכְּנֶסֶת - הכנסתHA-KNÉSET
 • AJSHAV (עַכְשָׁו - עכשיוAHORA, EN LA ACTUALIDAD, ACTUALMENTE, HOY EN DÍA / ENTONCES AHORA (coloquial)
 • MITBARER (מִתְבָּרֵר - מתברר) ES EL MASC.SING. DEL PRESENTE DEL VERBO LEHITBARER (לְהִתְבָּרֵרRESULTAR ACLARADO - VERSE CLARO - RESULTAR CLARO QUE - RESULTAR QUE - DEVENIR CLARO - SER ARBITRADO - SER DIRIMIDO
 • KÁMAH (כַּמָּה - כמהCUÁN, CUÁNTO, CUÁNTO CUESTA, CÓMO, UNOS CUANTOS
  • NO CONFUNDIR CON 
   • KMAH (כְּמָה - כמהCOMO (florido)
   • KAMÉAH (כָּמֵהַּ - כמהAÑORANZA, ANHELO
    • RELACIONADA CON EL VERBO LIJMÓAH (לִכְמֹהַּAÑORAR - ANHELAR (florido)
     • CUYA 3ª PERS.MASC.SING. DEL PASADO ES KAMAH (כָּמַהּ - כמהÉL AÑORÓ
  • BE-KÁMAH (בְּכַּמָּה - בכמהPOR CUÁNTO (lo vendes), CÚANTO CUESTA
 • TZADAQNU (צָדַקְנוּ - צדקנו) ES LA 1ª PERS.PL. DEL PASADO DEL VERBO LITZDOQ (לִצְדֹּק)
  • NO CONFUNDIR CON TZIDQENU (צִדְקֵנוּ - צדקנוNUESTRA JUSTICIA, QUE ES UNA PALABRA COMPUESTA FORMADA POR:
   • TZÉDEQ (צֶדֶק - צדקJUSTICIA, EQUIDAD
   • + EL SUFIJO PRONOMINAL DE 1ª PERS. PL. NU (נוּ - נוDE NOSOTROS(AS), NUESTRO(A)

Aparentemente (Resulta claro que) hubo una equivocación (ocurrió un fallo, error) en la clínica

מִתְבָּרֵר שֶנָפְלָה טָעוּת בַּמִּרְפָּאָה
מתברר שנפלה טעות במרפאה
MITBARER SHENAFLAH TA'UT BAMIRPAAH
 • MITBARER (מִתְבָּרֵר - מתברר) ES EL MASC.SING. DEL PRESENTE DEL VERBO LEHITBARER (לְהִתְבָּרֵרRESULTAR ACLARADO - VERSE CLARO - APARENTAR QUE - PARECER QUE - RESULTAR CLARO QUE - RESULTAR QUE - DEVENIR CLARO - SER ARBITRADO - SER DIRIMIDO
 • SHE (שְׁ - שQUE
 • NAFLAH (נָפְלָה - נפלה) (ELLA, aquí la equivocación) CAYÓ - OCURRIÓ - HUBO, ES LA 3ª PERSONA DEL MENINO SINGULAR DEL PASADPO DEL VERBO LIPOL o LINPOL (לִפֹּל - לִנְפֹּל) CAER (también, CAER en una fecha, CAER una ciudad: SER CONQUISTADA, RENDIRSE) - CAERSE / SER DERROTADO / FRACASAR - OCURRIR - PASAR (fallo, error, equivocación, lío...) / TROPEZAR - TRASTABILLAR - DAR TRASPIÉS / DECLINAR / COLAPSAR / QUEDARSE EN EL CAMINO / DESCENDER / SER INFERIOR A / OCURRIR
 • TA'ÚT (טָעוּת - טעות) ERROR DE - EQUIVOCACIÓN DE
  • RELACIONADA CON EL VERBIO  LIT'OT (לִטְעוֹת) ERRAR - EQUIVOCARSE - CONFUNDIRSE - FALLAR - COMETER UNA FALTA
 • BA (בַּ - ב) EN LA, ES UNA CONTRACCIÓN DE:
  • BE  (בְּ - ב) EN - POR - CON
  • HA (הַ - הEL, LA, LOS, LAS (artículo determinado)
 • MIRPAAH (מִרְפָּאָה - מרפאהתCLÍNICA - SANATORIO
  • RELACIONADA CON EL VERBIO LERAPÉ (לְרַפֵּא) CURAR (atender activamente a alguien para sanarlo) / RESTAURAR (arte)

Verbos relacionados

LEVARER - BORAR - לְבָרֵר - בֹּרַר - SER ACLARADO

LEHITBARER - לְהִתְבָּרֵר - RESULTAR ACLARADO - RESULTAR CLARO QUE - RESULTAR QUE - DEVENIR CLARO - SER ARBITRADO - SER DIRIMIDO

LIVROR o LAVROR - לִבְרֹר - לָבֹר - ELEGIR - SELECCIONAR - SEPARAR - CLASIFICAR

LEHAVHIR - HUVHAR - לְהַבְהִיר - הֻבְהַר - ESTAR CLARIFICADO - ACLARADO / BLANQUEADO - ACLARADO

LEHITBAHER - לְהִתְבַּהֵר - ACLARAR - ALIGERAR

LEIASHER - ISHER - לְיַשֵּׁר - יִשֵּׁר - ENDEREZAR - APLANAR - ALISAR algo) / SUAVIZAR - ACLARAR (algo entre dos personas)

LEIASHER - USHAR - לְיַשֵּׁר - יֻשַּׁר - SER ENDEREZADO - APLANADO - ALISADO (algo) / SUAVIZADO - ACLARADO (algo entre dos personas)

LEHASBIR - HISBIR - לְהַסְבִּיר - הִסְבִּיר - EXPLICAR - ACLARAR - CLARIFICAR

LEHASBIR - HUSBAR - לְהַסְבִּיר - הֻסְבַּר - SER EXPLICADO - ACLARADO - CLARIFICADO

LEHISTABER - לְהִסְתַּבֵּר - RESULTAR CLARO - ACLARARSE / RESULTAR QUE / SER PROBABLE

LISHTOF - לִשְׁטוֹף - ENJUAGAR - ACLARAR - LAVAR - LIMPIAR / EROSIONAR (por la acción del agua)

LEHISHATEF - לְהִשָּׁטֵף - SER ENJUAGADO - ACLARADO - LAVADO - LIMPIADO / EROSIONADO (por la acción del agua)

Mas sobre los verbos hebreos

Listado Completo de verbos

Ver más sobre los IMPERATIVOS aquí.
Para saber más sobre el uso del PRESENTE ver aquí.
Para saber más sobre el uso del FUTURO hebreo ver aquí.
Para saber más sobre el uso del INFINITIVO ver aquí.
Sobre los pronombres y los sufijos pronominales en los verbos ver aquí.
Para saber más sobre los 7 tipos de Construcciones verbales hebreas ver aquí.
Sobre las reglas de TRANSLITERACIÓN seguidas ver aquí.
Sobre la acentuación en los verbos ver aquí.
Sobre los cambios de vocales que ocurren ver aquí.