Verbos‎ > ‎

COMER - SER COMIDO / SER QUEMADO / SER DESTRUIDO - LEHEAJEL - NEEJAL - להיאכל - נאכל

SER COMIDO / SER QUEMADO / SER DESTRUIDO

TO BE EATEN / TO BE DESTROYED - TO BE CONSUMED BY FIRED (literary)
CONJUGACIÓN NIF'AL
RAÍZ אכל
INFINITIVO LEHEAJEL לְהֵאָכֵל להיאכל
PASADO (3ª pers. masc. sing.) NEEJAL נֶאֱכַל נאכל

PRESENTE - PARTICIPIO IMPERATIVO
masc. sing. fem. sing. masc. pl. fem. pl. a hombre a mujer a hombres y mujeres
נֶאֶכָל נֶאֶכֶלֶת נֶאֶכָלִים נֶאֶכָלוֹת הֵאָכַל הֵאָכְלִי הֵאָכְלוּ
נאכל נאכלת נאכלים נאכלות היאכל היאכלי היאכלו
NEEJAL NEEJÉLET NEEJALIM NEEJALOT HEAJEL HEAJLÍ HEAJLÚ
ּ
                                                     PASADO
Yo Tú (masc.) Tú (fem.) Él / Ello Ella Nosotros (as) Vosotros Vosotras Ellos (as)
נֶאֱכַלְתִּי נֶאֱכַלְתָּ נֶאֱכַלְתְּ נֶאֱכַל נֶאֶכְלָה נֶאֱכַלְנוּ נֶאֱכַלְתֶּם נֶאֱכַלְתֶּן נֶאֶכְלוּ
נאכלתי נאכלת נאכלת נאכל נאכלה נאכלנו נאכלתם נאכלתן נאכלו
NEEJALTI NEEJALTA NEEJALT NEEJAL NEEJLAH NEEJALTNU NEEJÁLTEM* NEEJALTEN* NEEJLÚ
* COLOQUIALMENTE, LAS 2ª PERSONAS DEL PLURAL DEL PASADO SE PRONUNCIAN COMO PALABRAS GRAVES, PERO FORMALMENTE SON AGUDAS, CON EL ACENTO EN ÉM Y ÉN, RESPECTIVAMENTE.

FUTURO
Yo Tú (masc.) Tú (fem.) Él / Ello Ella Nosotros (as) Vosotros (as) Ellos (as)
אֵאָכַל תּאָכַל תֵּאָכְלִי יֵאָכַל תּאָכַל נֵאָכַל תֵּאָכְלוּ יֵאָכְלוּ
איאכל תיאכל תיאכלי ייאכל תיאכל ניאכל תיאכלו ייאכלו
EAJEL TEAJEL TEAJLÍ IEAJEL TEAJEL NEAJEL TEAJLÚ IEAJLÚ

Coloquialmente, también suele usarse la 2ª persona del FUTURO, singular y plural, como IMPERATIVO
Las tildes de la transliteración siguen las reglas del español; cuando excepcionalmente no lo hacen, marco el acento poniendo la letra en rojo en vez de azul.
No dudes en señalarme las erratas y los errores, te lo agradeceré: envíame un correo.

Contenidos

 1. 1 SER COMIDO / SER QUEMADO / SER DESTRUIDO
 2. 2 Voces y Frases relacionadas
  1. 2.1 Comida y Comida: Desayuno, Almuerzo, Cena y Festín
  2. 2.2 Banquete, Festín
  3. 2.3 Comida, (el hecho de) Comer
  4. 2.4 Comestible
  5. 2.5 Barbacoa
  6. 2.6 Diálogos en el restaurante - Alimentos y productos de comida y bebida - Cocinar y cosas del cocinar - Vajilla y cubertería
  7. 2.7 Lo que te pueden decir los camareros en el restaurante
 3. 3 Verbos relacionados
  1. 3.1 LEEJOL - לְאֱכוֹל- COMER / QUEMAR / DESTRUIR / CONSUMIR
  2. 3.2 LEHAAJIL - HEEJIL - לְהַאֲכִיל - הֶאֱכִיל- DAR DE COMER - ALIMENTAR
  3. 3.3 LEHAAJIL - HOOJAL - לְהַאֲכִיל - הָאֳכַל- SER DADO DE COMER - ALIMENTADO
  4. 3.4 LIL'ÓS - לִלְעֹס - MASTICAR
  5. 3.5 LEJARSEM - KIRSEM - לְכַרְסֵם - כִּרְסֵם - ROER - MORDISQUEAR - MORDISCAR / CORTAR - FRESAR (metales) / EROSIONAR (el valor de algo) / REDUCIR GRADUALMENTE - REDUCIR POCO A POCO
  6. 3.6 LEJARSEM - KURSAM - לְכַרְסֵם - כֻּרְסַם - SER ROÍDO - SER MORDISQUEADO - SER MORDISCADO / SER CORTADO - SER FRESADO (metales) / SER EROSIONADO (el valor de algo) / SER REDUCIDO GRADUALMENTE - SER REDUCIDO POCO A POCO
  7. 3.7 LEAKEL - IKEL - לְאַכֵּל - אִכֵּל - CORROER - EROSIONAR - CONSUMIR - DESTRUIR
  8. 3.8 LEAKEL - UKAL - לְאַכֵּל - אֻכַּל - SER CORROÍDO - EROSIONADO - CONSUMIDO - DESTRUIDO
  9. 3.9 LATZUM - לָצוּם - AYUNAR
  10. 3.10 LEHIT'ANOT - לְהִתְעַנּוֹת - SUFRIR / AYUNAR (literario)
  11. 3.11 LIR'OV - לִרְעֹב - TENER HAMBRE - PASAR HAMBRE - ESTAR HAMBRIENTO
  12. 3.12 LEHAR'IV - HIR'IV - לְהַרְעִיב - הִרְעִיב - HACER PASAR HAMBRE - PROVOCAR HAMBRE - PRIVAR DE COMIDA
  13. 3.13 LEHAR'IV - HUR'AV - לְהַרְעִיב - הֻרְעַב - ESTAR HAMBRIENTO - PASAR HAMBRE - ESTAR PRIVADO DE COMIDA - HABERLE SIDO PROVOCADA HAMBRE
  14. 3.14 LISHTOT - לִשְׁתּוֹת - BEBER - TRAGAR
  15. 3.15 LEHAGUISH - HIGUISH - לְהַגִּישׁ - הִגִּישׁ - SERVIR (comida, bebida) / ENTREGAR - REPARTIR - DISTRIBUIR / PRESENTAR (informe, documento, demanda, queja, por ej.) / PREPARAR (a alguien para un examen o prueba)
  16. 3.16 LEHAGUISH - HUGASH - לְהַגִּישׁ - הֻגַּשׁ - SER SERVIDO (comida, bebida) / ENTREGADO - REPARTIDO - DISTRIBUIDO / RECIBIDO (algo de alguien) / PRESENTADO (informe, documento, demanda, queja, por ej.) / PREPARADO (para un examen o prueba)
  17. 3.17 LIMZOG - לִמְזוֹג - SERVIR UNA BEBIDA - VERTER (líquido)
  18. 3.18 LIS'OD - לִסְעֹד- CENAR / COMER / CUIDAR
  19. 3.19 LIT'OM - לִטְעֹם- SABOREAR / PALADEAR / DEGUSTAR / PROBAR (comida)
  20. 3.20 LEVASHEL - BISHEL - לְבַשֵּׁל - בִּשֵּׁל - COCINAR - COCER - HERVIR / COCINAR (también en sentido figurado, MAQUINAR, o CONCEBIR - PREPARAR una película, cinta musical, proyecto, idea, ...) (jerga) / ALTERAR - MODIFICAR (jerga)
  21. 3.21 LEVASHEL - BUSHAL - לְבַשֵּׁל - בֻּשַּׁל - SER COCINADO - COCIDO - HERVIDO / COCINADO (también en sentido figurado, MAQUINADO, o CONCEBIDO - MADURADO - PREPARADO una película, cinta musical, proyecto, idea, ...) (jerga) / ALTERADO - MODIFICADO (jerga)
  22. 3.22 LEHITBASHEL - לְהִתְבַּשֵּׁל - COCINARSE - COCERSE / SER COCINADO - COCIDO
  23. 3.23 LIVSHOL - לִבְשֹׁל - MADURAR
  24. 3.24 LEHAVSHIL - HIVSHIL - לְהַבְשִׁיל - הִבְשִׁיל - MADURAR
  25. 3.25 Otros verbos relacionados con cocinar
 4. 4 Mas sobre los verbos hebreos
  1. 4.1 Listado Completo de verbos

Voces y Frases relacionadas

Comida y Comida: Desayuno, Almuerzo, Cena y Festín

COMIDA, EN EL SENTIDO DE ALIMENTO SE DICE ÓJEL, QUE TAMBIÉN SIGNIFICA COMO - COMES - COME, MASCULINO SINGULAR DEL PRESENTE DEL VERBO LEEJOL (לֶאֱכֹלCOMER - ALMORZAR / QUEMAR / DESTRUIR / CONSUMIR

ÓJEL NO DEBE CONFUNDIRSE CON ARUJAH, QUE TAMBIÉN SIGNIFICA COMIDA, PERO EN EL SENTIDO DE ACTO DE SENTARSE A COMER, ESTO ES, DESAYUNOCOMIDA O CENA, AUNQUE PARA ESPECIFICAR ALGUNO DE ELLOS EN CONCRETO ADOPTA SU FORMA COMPUESTA, ARUJATCOMIDA DE, Y UNE OTRO SUSTANTIVO, PARA FORMAR UNO COMPUESTO. ASÍ PARA ESPECIFICAR:
 • DESAYUNO SE DICE ARUJAT BOKER, LITERALMENTE COMIDA DE LA MAÑANA
 • COMIDA - ALMUERZO, ARUJAT TZOHORAIMCOMIDA DEL MEDIODÍA y 
 • CENAARUJAT EREVCOMIDA DEL ATARDECER
אֹכֶל אֲרוּחָה אֲרוּחַת בֹּקֶר אֲרוּחַת צָהֳרַיִם אֲרוּחַת עֶרֶב
אוכל ארוחה ארוחת בוקר ארוחת צהרים ארוחת ערב
ÓJEL ARUJAH ARUJAT BOKER ARUJAT TZOHORAIM ARUJAT EREV

 • CENA TAMBIÉN SE PUEDE DECIR:
דִּינֶר סְעוּדָה
דינר סעודה
DINER SE'UDAH
 • SE'UDAH TAMBIÉN SE USA PARA DECIR BANQUETE - FESTÍN O COMIDA EN GENERAL

Banquete, Festín

מִשְׁתֶּה סְעוּדָה
מישתה סעודה
MISHTEH SE'UDAH

Comida, (el hecho de) Comer

אֲכִילָה
אכילה
AJILAH

Comestible

אָכִיל
אכיל
AJIL

Barbacoa

בַּרְבִּיקְיוּ
ברביקיו
BARBIQIÚ
 • TAMBIÉN SE DICE:
  • 'AL HAESH (עַל הִאֵשׁ - על האש) BARBACOA - A LA BRASA (lit.: SOBRE EL FUEGO)
  • MITZLEH (מִצְלֶה - מצלהBARBACOA - COCINA AL AIRE LIBRE
  • MATZLEH (מַצְלֶה - מצלהBARBACOA - PARILLA AL AIRE LIBRE
 • COMO EN ESPAÑOL, EL VERBO SE DIRÍA: 
  • LA'ASOT 'AL HAESH (לַעֲשׂוֹת עַל הִאֵשׁ - לעשות על האש) HACER A LA BARBACOA - (lit.: HACER SOBRE EL FUEGO)
   • LA'ASOT (לַעֲשׂוֹתHACER - CREAR - LLEVAR A CABO - MONTAR (crear)
   • 'AL (עַל - עלSOBRE
   • HA (הַ - הEL, LA, LOS, LAS (artículo determinado)
   • ESH (אֵשׁ - אשFUEGO
  • LITZLOT 'AL HAESH (לִצְלוֹת עַל הִאֵשׁ - לצלות על האש) ASAR A LA BARBACOA - (lit.: ASAR SOBRE EL FUEGO)
   • LITZLOT (לִצְלוֹת) ASAR - ASAR A LA PARRILLA

Diálogos en el restaurante - Alimentos y productos de comida y bebida - Cocinar y cosas del cocinar - Vajilla y cubertería

Lo que te pueden decir los camareros en el restaurante

¿Dentro o afuera? Bifnim o ba-jutz? בפנים או בחוץ?
¿Para tomar aquí o para llevar? (lit.: Sentar, Llevar) Lashévet o laqájat? לשבת או לקחת?
(La) Carta Tafrit תפריט
¿Listos para pedir? Mujanim lehazmín? מוכנים להזמין?
¿Queréis pedir (ya)? Rotzim lehazmín? רוצים להזמין?
¿Sabéis lo que queréis? Atem iod’im mah atem rotzim? אתם יודעים מה אתם רוצים?
¿De beber? (¿qué quereis beber?) Ma lishtot? מה לשתות?
¿Lo quieren todo a la vez? (Tirzú se usa para introcuir cómo se quiere algo) Tirtzú ha-kol beiajad? תרצו הכל ביחד?
Lo que sea que vaya saliendo Mah she-iotzé מה שיוצא
Inmediatamente Miiad מייד
En un instante (segundo) Tejef תיכף
La ensalada viene de camino Ha-salat ba-derej הסלט בדרך
Ya viene la ensalada Ha-salat kvar maguí’a הסלט כבר מגיע
Un minuto (momento) Od reg'a עוד רגע
Claro, lo que quiera (Adjudicado, lo que ha pedido; Sagur, lit.: Cerrado, Sellado, Acordado, jerga para decir Seguro, Desde luego) Sagur סגור
Cuidado, está caliente Zehirut, zeh ham זהירות, זה חם
¿Está todo bien? Ha-kol beséder? הכל בסדר?
¿Te - Os (masc., fem.; pl.) parece sabroso? Ta’im lejá, Ta’im laj? Ta’im lajem? טעים לך? טעים לכם?
Lo siento, no lo encuentro sabroso Slijah, lo ta’im li סליחה, לא טעים לי
De nada Be-kef בכיף
Sin problema Ein be’aiah אין בעיה
Dulce(s) (masc. fem., sing. pl.) Matoq, Metuqah, Metuqim, Metuqot מתוק, מתוקה, מתוקים, מתוקות
Dulces Metuqim מתוקים
Postre(s) Kinuaj, Kinujim קינוח, קינוחים
¿Algo dulce? Mashehú matoq? משהו מתוק?
¿Quieren que les diga lo que tenemos dulce (de postre)? Rotzim lishmó’a al ha-metukim shelanu? רוצים לשמוע על המתוקים שלנו


Verbos relacionados

LEEJOL - לְאֱכוֹל- COMER / QUEMAR / DESTRUIR / CONSUMIR

LEHAAJIL - HEEJIL - לְהַאֲכִיל - הֶאֱכִילDAR DE COMER - ALIMENTAR

LEHAAJIL - HOOJAL - לְהַאֲכִיל - הָאֳכַלSER DADO DE COMER - ALIMENTADO

LIL'ÓS - לִלְעֹס - MASTICAR

LEJARSEM - KIRSEM - לְכַרְסֵם - כִּרְסֵם - ROER - MORDISQUEAR - MORDISCAR / CORTAR - FRESAR (metales) / EROSIONAR (el valor de algo) / REDUCIR GRADUALMENTE - REDUCIR POCO A POCO

LEJARSEM - KURSAM - לְכַרְסֵם - כֻּרְסַם - SER ROÍDO - SER MORDISQUEADO - SER MORDISCADO / SER CORTADO - SER FRESADO (metales) / SER EROSIONADO (el valor de algo) / SER REDUCIDO GRADUALMENTE - SER REDUCIDO POCO A POCO

LEAKEL - IKEL - לְאַכֵּל - אִכֵּל - CORROER - EROSIONAR - CONSUMIR - DESTRUIR

LEAKEL - UKAL - לְאַכֵּל - אֻכַּל - SER CORROÍDO - EROSIONADO - CONSUMIDO - DESTRUIDO

LATZUM - לָצוּם - AYUNAR

LEHIT'ANOT - לְהִתְעַנּוֹת - SUFRIR / AYUNAR (literario)

LIR'OV - לִרְעֹב - TENER HAMBRE - PASAR HAMBRE - ESTAR HAMBRIENTO

LEHAR'IV - HIR'IV - לְהַרְעִיב - הִרְעִיב - HACER PASAR HAMBRE - PROVOCAR HAMBRE - PRIVAR DE COMIDA

LEHAR'IV - HUR'AV - לְהַרְעִיב - הֻרְעַב - ESTAR HAMBRIENTO - PASAR HAMBRE - ESTAR PRIVADO DE COMIDA - HABERLE SIDO PROVOCADA HAMBRE

LISHTOT - לִשְׁתּוֹת BEBER - TRAGAR

LEHAGUISH - HIGUISH - לְהַגִּישׁ - הִגִּישׁ - SERVIR (comida, bebida) / ENTREGAR - REPARTIR - DISTRIBUIR / PRESENTAR (informe, documento, demanda, queja, por ej.) / PREPARAR (a alguien para un examen o prueba)

LEHAGUISH - HUGASH - לְהַגִּישׁ - הֻגַּשׁ - SER SERVIDO (comida, bebida) / ENTREGADO - REPARTIDO - DISTRIBUIDO / RECIBIDO (algo de alguien) / PRESENTADO (informe, documento, demanda, queja, por ej.) / PREPARADO (para un examen o prueba)

LIMZOG - לִמְזוֹג SERVIR UNA BEBIDA - VERTER (líquido)

LIS'OD - לִסְעֹד- CENAR / COMER / CUIDAR

LIT'OM - לִטְעֹםSABOREAR / PALADEAR / DEGUSTAR / PROBAR (comida)

LEVASHEL - BISHEL - לְבַשֵּׁל - בִּשֵּׁל - COCINAR - COCER - HERVIR / COCINAR (también en sentido figurado, MAQUINAR, o CONCEBIR - PREPARAR una película, cinta musical, proyecto, idea, ...) (jerga) / ALTERAR - MODIFICAR (jerga)

LEVASHEL - BUSHAL - לְבַשֵּׁל - בֻּשַּׁל - SER COCINADO - COCIDO - HERVIDO / COCINADO (también en sentido figurado, MAQUINADO, o CONCEBIDO - MADURADO - PREPARADO una película, cinta musical, proyecto, idea, ...) (jerga) / ALTERADO - MODIFICADO (jerga)

LEHITBASHEL - לְהִתְבַּשֵּׁל - COCINARSE - COCERSE / SER COCINADO - COCIDO

LIVSHOL - לִבְשֹׁל - MADURAR

LEHAVSHIL - HIVSHIL - לְהַבְשִׁיל - הִבְשִׁיל - MADURAR

Otros verbos relacionados con cocinar

ADEREZAR / GUARNECER LEQASHET לְקַשֵּׁט
Aderezo (m., f.), Él aderezó Meqashet, Meqashétet, Qishet מְקַשֵּׁט, מְקַשֶּׁטֶת, קִישֵּׁט
(A)MASAR LALUSH לָֹלֹוּשׁ
Amaso (m., f.), Él amasó Lasheh, Lashah, Lash לָשֵׁה, לָשָׁה, לָשׁ
AÑADIR LEHOSIF לְהוֹסִיף
Añado (m., f.), Él añadió Mosif, Mosifah, Hosif מוֹסִיף, מוֹסִיפָה, הוֹסִיף
ASAR / ASAR A LA PARRILLA LITZLOT לִצְלוֹת
Aso (m., f.), Él asó Tzoleh, Tzolah, Tzalah צוֹלֶה, צוֹלָה, צָלָה
(ASAR EN LA) BARBACOA Litzlot 'al haesh לִצְלוֹת עַל הָאֵשׁ
BAJAR (la intensidad de algo: volumen, llama, etc.) LEHANMIJ לְהַנְמִיךְ
Yo bajo (m., f.), Él bajó Manmij, Manmijah, Hinmij מַנְמִיךְ, מַנְמִיכָה, הִנְמִיךְ
BAJAR (LA LLAMA D)EL FUEGO Lehanmij et halehavah לְהַנְמִיךְ אֶת הַלֶּהָבָה
CALENTAR LEJAMEM לְחַמֵּם
Caliento (m., f.), El calentó Mejamem, Mejamémet, Jimén מְחַמֵּם, מְחַמֶּמֶת, חִימֵּן
COCINAR / COCER (también en el sentido de MAQUINAR / ALTERAR) LEVASHEL לְבַשֵּׁל
Cocino (m., f.), Él cocino Mevashel, Mevashélet, Bishel מְבַשֵׁל, מְבַשֶׁלֶת, בִּשֵּׁל
Cocer / Cocinar a fuego lento Bishul 'al saf retijah בְִּּישׁוּל עַל סַף רְתִיחָה
Cocinar y hornear Bishul vaafiyah בִּישׁוּל וַאֳפִיָּה
Cocina lenta (Cocinar lentamente) Bishul ití בִּּישׁוּל אִטִּי
COCINARSE LEHITBASHEL לְהִתְבַּשֵּׁל
Cocinarme (m., f.), Se cocinó (m.) Mitbashel, Mitbashélet, Hitbashel מִתְבַּשֵּׁל, מִתְבַּשֶּׁלֶת, הִתְבַּשֵּׁל
COLAR / TAMIZAR (TO SIFT) / DEPURAR (también aplicable al software: to debug) LENAPOT לְנַפּוֹת
Cuelo (m., f.), Él coló Nofeh, Nofah, Nifah, נוֹפֶּה, נוֹפָּה, נִפָּה
Fué colado, Colado Nufah נֻפָּה
CONGELAR (también en el sentido de PARAR / PARALIZAR) LEHAQPÍ לֶהַקְפִּיא
Congelo (m., f.) / Él congeló Maqpí, Maqpiah, Hiqpí מַקְפִיא, מַקְפִיאָה, הִקְפִּיא
CORTAR (también en el sentido de EXPURGAR / CENSURAR / INTERSECCIONAR / TOMAR UNA DECISIÓN acabando con un debate) LAJTOJ לַחְתּוֹךְ
Corto (m., f.), Él Cortó Jotej, Jotéjet, Jataj חוֹתַךְ, חוֹתֶכֶת, חָתַךְ
Cortar en dados Lajtoj lequbiot לַחְתּוֹךְ לְקוּבִּיּוֹת
DAR LA VUELTA / VOLTEAR (también CONVERTIR EN / VOLVERSE (algo) / REBUSCAR(volver patas arriba) LAHAFOJ לַהֲפֹך
Doy la vuelta (m., f.), Él dió la vuelta / volteó Hofej, Hoféjet, Hafaj הוֹפֵךְ, הוֹפֶכֶת, הָפַךְ
Dado la vuelta / (Café) con leche / Invertido Hafuj הָפוּךְ
DESHUESAR LEHOTZÍ ET HA'ATZAMOT לְהוֹצִיא אֶת הָעֳצָמוֹת
QUITAR / SACAR (también EXPELER / EYECTAR / GASTAR) Lehotzí לְהוֹצִיא
Quito / Saco (m., f.), Él quitó / sacó Motzí, Motziah, Hotzí מוֹצִיא, הוֹצִיאָה, הוֹצִיא
Hueso(s) 'Etzem, 'Atzamot עֶצֶם, עֳצָמוֹת
DOBLAR / PLEGAR (también plegar un paraguas) LEQAPEL לְקַפֵּל
Doblo / Pliego (m., f.), Él dobló / plegó Meqapel, Meqapélet, Qipel מְקַפֵּל, מְקַפֶּלֶת, קִפֵּל
EMPAPAR LEHASHROT לְהַשְׁרוֹת
Empapo (m. f.), Él empapó Mashreh, Mashrah, Hishrah מַשְׂרֶה, מַשְׁרָה, הִשְׁרָה
ENDULZAR / DESALINIZAR LEHAMTIQ לְהַמְתִּיק
Él endulzó Mamtiq, Mamtiqah, Himtiq מְַמְתִיק, מְַמְתִיקָה, הִמְתִּיק
ENFRIAR LETZANÉN לְצַנֵּן
Enfrio (m., f.), Él enfrió Metzanén, Metzanénet, Tzinén מְצַנֵּן, מְצַנֶּנֶת, צִנֵּן
ENFRIAR / REFRIGERAR LEQARER לְקָרֵר
Él enfrió Meqarer, Meqaréret, Qerer מְקָרֵר, מְקָרֶרֶת, קֵרֵר
ENJUAGAR / LAVAR (también EROSIONAR por la acción del agua, to Wash away) LISHTOF לִשְְׁטוֹף
Enjuago / Lavo (m., f.), Él enjuagó Shotef, Shotéfet, Shataf שׁוֹטֵף, שׁוֹטֶפֶת, שָׁטַף
ENROLLAR / RODAR / GIRAR LEGALGUEL לְגַלֶגֵּל
Enrollo / Ruedo (m., f-), Él Enrolló Magalgel, Megalguélet, Guilguel מְגַלְגֵּל, מְגַלְגֶּלֶת, גִּלְגֵּל
ESCALFAR (también PALIDECER / VOLVERSE LÍVIDO) LISHLOQ לִשְׁלּוֹק
Él escalfó Sholeq, Sholéquet, Shalaq שׁוֹלֵק, שׁוֹלֶקֶת, שָׁלַק
Escaldado Sholeq שָׁלוּק
Sorbo (coloquialmente) Shluq שְׁלוּק
ESCABECHAR (CONSERVAR EN VINAGRE) (también PERDER UNA OPORTUNIDAD / PERDER EL TREN O BUS) LEHAJMITZ לְהַחְמִיץ
Escabecho (m., f.), Él escabechó Majmitz, Majmitzah, Hejmitz מַחְמִיץ, מַחְמִיצָה, הֶחְמִיץ
ESCABECHAR / MARINAR (lit.: Empapar en escabeche) LEHASHROT BETAJMITZ להשְׁרוֹת בְּתַחְמִיץ
Escabecho (m., f.) / Él escabechó Mashreh betajmitz, Mashrah betajmitz, Hishrah betajmitz מַשְׂרֶה בְּתַחְמִיץ, מַשְׁרָה בְּתַחְמִיץ, הִשְׁרָה בְּתַחְמִיץ
ESPESAR (también AUTORIZAR / ORDENAR (rabinos) / GRADUAR (dar título)) LEHASMIJ לֶהַַסְמִיךְ
Espeso (m., f.), Él espesó Masmij, Masmijah, Hispij מַסְמִיך, מַסְמִיחָה, הִסְמִיךְ
ESPOLVOREAR / SALPICAR (también se refiere al squirting femenino) LEHAZLIF לְהַזלִיף
Espolvoreo / Salpicó (m., f.), Él espolvoreó Mazlif, Mazlifah, Hizlif מַזֵלִיף, מַזֵלִיפָה, הִזְלִיף
EXPRIMIR (también PRESIONAR / FORZAR) / (floridamente) OPRIMIR LILJOTZ לִלְחוֹץ
Exprimo (m., f.) / Él exprimió Lojetz, Lojétzet (o Lajutz, Lajutzah), Lajatz לוֹחֵץ, לוֹחֶצֶת, לָחַץ
Exprimido / Aplastado / (coloquialmente: QUEMADO / REQUEMADO / ANSIOSO / ESTRESADO) Lajutz לָחוּץ
FREÍR LETAGUÉN לְטַגֵּן
Frío (m., f.), Él frió Metaguen, Metaguénet, Tiguen מְטַגֵּן, מְטַגֶּנֶת, טִִגֵּן
Frito en aceite Metugán be-shemen מְטוּגָן בְּשֶׁמֶן
FUNDIR / DERRETIR / DISOLVER (algo) LEHAMÉS o LEHAMÍS (Lehamis es coloquial) לְהָמֵס, לְהָמִיס
Derrito (m., f.), Él derritió Memes, Memisah, Hemes מֵמֵס, מְמִיסָּה, הֵמֵס
Derrito (m., f.), Él derritió Memis, Memisah, Hemis (es coloquial) מֵמִיס, מְמִיסָּה, הֵמִיס
(Ser / Estar) Fundido / Derretido / Disuelto (m., f.), Estuvo fundido (m.) Numás, Numasah, Humás מוּמָס, מוּמַסָּה, הוּמָס
FUNDIRSE / DERRETIRSE / DISOLVERSE LEHIMÉS לְהִימֵּס
Se funde (m., f.), Se fundió (m.) Namés, Nemasah, Namás נָמֵס, נְמַסָּה, נָמַס
HACER o DECLARAR KOSHER (también ENTRENAR / PREPARAR) LEHAJSHIR לְהַכְשִׁיר
Hago(ces, ce) kosher (m., f.), Él hizo kosher Majshir, Majshirah, Hijshir מַכְשִׁיר, מַכְשִׁירַה, הִכְשִׁיר
HACER PORCIONES (también DIVIDIR / COMPARTIR / DISTRIBUIR / SEPARAR / DISEMINAR) LEJALEQ לְחַלֵּק
Hago(ces, ce) porciones (m., f.), Él hizo porciones Mejaleq, Mejaléqet, Jileq מְחַַלֵּק, מְחַַלֶּקֶת, חִילֵּק
HACER PURÉ (también MACHACAR - APLASTAR / PULVERIZAR) LERASEQ לְרַסֵּק
Hago(ces, ce) (m., f.) puré, Él hizo puré Meraseq, Meraséqet, Riseq מְרַסֵּק, מְרַסֶּקֶת, רִסֵּק
HACER ZUMO, EXPRIMIR LISJOT לִסְחוֹת
HERVIR LEHARTÍAJ לְהַרְתִּיחַ
Hiervo(es, e) (m., f.), Él hirvió Martíaj, Martijah, Hirtíaj מַרְתִּיחַ, מַרְתִּיחַח, הִרְתִּיחַ
HORNEAR LEEFOT לֶאֱפוֹת
Horneo(as, a) (m., f.), Él horneó Ofeh, Ofah, Afah אוֹפֵה, אוֹפָה, אָפָה
LAVAR (también LIMPIAR / BAÑAR) LIRJOTZ לִרְחוֹץ
Lavo(as, a) (m., f.), Él lavó (en presente tiene dos ortografías) Rojetz (Rajutz), Rojétzet (Rejutzah), Rajatz רוֹחֵץ (רָחוּץ), רוֹחֶצֶת ְ(רְחוּצָה), רָחַץ
LAVAR / LIMPIAR / ENJUAGAR - ACLARAR / EROSIONAR (TO WASH AWAY) LISHTOF לִשְְׁטוֹף
Él lavó Shotef, Shotéfet, Shataf שׁוֹטֵף, שׁוֹטֶפֶת, שָׁטַף
Lavado, Enjuagado, Empapado Shatuf שָׁטוּף
MEDIR LIMDOD לִמְדוֹד
Mido (m., f.), Él midió Moded (Madud), Modédet (Medudah), Madad (El presente tiene 2 ortografías) מוֹדֵד (מָדוּד), מוֹדֶדֶת (מְדוּדָה), מָדַד
MEZCLAR / LIGAR (en jerga, también CONFUNDIR) LE'ARBEV לְעַרְבֵּב
Mezclo (m., f.), Él mezcló Me'arbev, Me'arbevet, Irbev מְעַרְבֵּב, מְעַרְבֶּבֶת, עִרְבֵּב
MEZCLAR / LIGAR (también UNIR (TO MERGE) y AIRE-ACONDICIONAR) LEMAZEG לְמַזֵּג
Mezclo (m., f.), Él mezcló Memazeg, Memazéguet, Mizeg מְמַזֵג, מְמַזֶגֶת, מִזֵּג
MONTAR (HACER) (nata / crema) LEHAQTZIF לְהַקְצִיף
PELAR / MONDAR LEQALEF לְקַלֵּף
PESAR LISHQOL לִשְׁקוֹל
PICAR LIQTZOTZ לִקְצוֹץ
HACER PORCIONES LEJALEQ לְחַלֵּק
PREPARAR LEHAJÍN לְהָכִין
Preparo (m., f.), Él preparó Majín, Majinah, Hejín מַכִין, מַכִינָה, הֵכִין
PROBAR / SABOREAR LIT'OM לִטְעוֹם
HACER PURÉ LERASEQ לְרַסֵּק
REBANAR / HACER REBANADAS LIFRÓS לִפְרוֹס
REFRIGERAR LEQARER לְקָרֵר
RELLENAR LEMALÉ לֵמַלֵּא
REMOVER LIVJOSH לִבחוֹשׁ
REVOLVER LE'ARBEL לְעַרְבֵּל
SABOREAR / PROBAR LIT'OM לִטְעוֹם
SECAR LEIABESH לְיַבֵּשׁ
SEPARAR LEHAFRID לְְהַפְרִיד
SERVIR LEHAGUISH לְהַגִּישׁ
SOFREÍR LETAGUÉN QALUT לְטַגֵּן קַלּוֹת
TAMIZAR / COLAR (TO SIFT) LENAPOT לַנַפּוֹת
TOSTAR LIQLOT לִקְְלוֹת
VERTER LIMZOG לִמְזוֹג
VOLTEAR / DAR LA VUELTA LAHAFOJ לַהֳפוֹג

Mas sobre los verbos hebreos

Listado Completo de verbos

Ver más sobre los IMPERATIVOS aquí.
Para saber más sobre el uso del PRESENTE ver aquí.
Para saber más sobre el uso del FUTURO hebreo ver aquí.
Para saber más sobre el uso del INFINITIVO ver aquí.
Sobre los pronombres y los sufijos pronominales en los verbos ver aquí.
Para saber más sobre los 7 tipos de Construcciones verbales hebreas ver aquí.
Sobre las reglas de TRANSLITERACIÓN seguidas ver aquí.
Sobre la acentuación en los verbos ver aquí.
Sobre los cambios de vocales que ocurren ver aquí.